Том 36 (2019): Питання політології

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 10 від 28.10.2019 р.).

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2020-01-13

Весь випуск

ЗАГАЛЬНИЙ