№ 76 (2013): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”

Вісник містить статті харківських, українських та німецьких лінгвістів з актуальних проблем лінгвокогнітивістики і лексикології на матеріалі індоєвропейських мов та мови маорі. Розглянуті питання лінгводидактики у середній школі та ВНЗ, зокрема, навчання перекладу. Вміщено матеріали до ювілею одного з видатних представ- ників харківської лінгвістичної школи германістики докт. філол. наук, професора Г.В. Ейгера.

Опубліковано: 2014-11-13

Весь випуск

Когнітивна лінгвістика

Лексикологія

Лінгводидактика