ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ РОЛІ ЕЛІТ У ПРОЦЕСАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

  • Л. С. Хорішко
Ключові слова: політична еліта, політична система, політична модернізація

Анотація

В умовах глобального розвитку процеси модернізації політичних систем набувають все більшого значення, оскільки сприяють здійсненню необхідних перетворень для адаптації до викликів навколишнього середовища через здійснення структурнозмістовних внутрішніх перетворень. У цьому контексті актуалізується потреба дослідження суб’єкта здійснення модернізаційної діяльності, а також врахування особливостей політичної ситуації, в межах якої будуть здійснюватися конкретні реформи.. Визначено особливості структурного підходу в дослідженні ролі еліт у процесах модернізації політичної системи. Він орієнтований на дослідження соціальноекономічних, політико-культурних передумов, що сприяють становленню в конкретній політичній системі демократичних інститутів, правил взаємодії між суб’єктами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство / Р. Даль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/pol_pl.php.

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / Г. Алмонд; пер. с англ. Е. Генделя. – М.: Мысль, 2014. – 500 с.

Лурье С. Историческая этнология. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 448 с.

Воскресенский А. Незапад в дискурсе мирополитической компаративистики / А. Воскресенский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intertrends.ru/sixth/005.htm.

Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели / Д. Растоу // Полис. – 1996. – № 5. – С. 5-15.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Хорішко, Л. (2017). ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ РОЛІ ЕЛІТ У ПРОЦЕСАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 78-83. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9594
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ