ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

  • Ю. М. Біденко
Ключові слова: гендерна політика, міжнародні організації, громадські організації, політичні партії, медіа

Анотація

Аналізується розвиток гендерної політики в Україні в контексті міжнародних зобов’язань і стимулів, а також участі громадянського суспільства. Показано, що в той час, коли громадські об'єднання є доволі активними в актуалізації та реалізації гендерних проектів, на відміну від політичних партій та медіа, вони не мають регламентованих інструментів впливу на державну політику, яка не є послідовною та пріоритетною в питаннях забезпечення гендерного балансу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Брeус С. М. Міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід у сфері гендерної ідентичності / С. М. Брeус // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014.– № 3. – С. 83-87.

Global Gender Gap Report 2016. World Economy Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=UKR

Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні. Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / Уклад. М. Крюкалов. – К., 2014. – 122 с.

Women in Decision making Roles in European Union. March 18, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.openpolis.it/2016/03/18/women-decision-making-roles-european-union/6686.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок / ООН, Конвенція, Міжнародний документ від 18.12.1979 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_207.

Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин / Руков. авт. кол. Л.Е. Леонтьева, А.В. Толстокорова. – Х.: Фолио, 2008. – 51 с.

Цілі розвитку Тисячоліття ООН: Україна 2015. Ціль № 6 «Забезпечення гендерної рівності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.ukraine2015.org.ua/tsil6.

Про проведення ґендерно-правової експертизи. Постанова Кабінету Міністрів України № 504 від 12 квітня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504-2006-%D0%BF.

Блага А. Права жінок в Україні / А. Блага, О Уварова // Українська Гельсинська спілка з прав людини 07.03.2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helsinki.org.ua/prava-zhinok-blaha-auvarova-o/.

Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Постанова КМУ від 24 лютого 2016 р. № 113-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80/ page.

Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства України 2002 – 2013 роки: Звіт за даними дослідження / Упоряд.: Любов Паливода. – K.: Творчий центр ТЦК, 2014. – 88 с.

Діяльність громадських об'єднань в Україні : [Доповідь]. / Державна служба статистики України; 2014 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publpolit_u.htm.

Гендерний моніторинг парламентських виборів 2014 року: Порівняльний аспект виборів 2012 і 2014 років / Проект ВГО «Жіночий Консорціум України» і Міжнародної жіночої мережі (WDN) «Гендерний моніторинг парламентських виборів 2014» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wcunetwork.org.ua/public/upload/files/1421248450_%D2%90enderniy_monitoring_A5_ dlya_ druku.pdf.

Фінальний звіт за результатами ґендерного моніторингу на місцевих виборах 2015 року в Україні. / Комітет виборців України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:finalnyi-zvit-za-rezultatamygendernogo-monitoryngu-2015.

Жінки VS чоловіки: хто коментує тематичні новини у регіональних медіа? / Інститут масової інформації. 19 квітня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://volynpressclub.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=700:-vs-&catid=10:2013-01-21-00-00-17&Itemid=21.

Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017. № 390 / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250049925.

Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т.В. Бєльська [та ін.]; за ред. О. А. Корнієвського. – К.: НІСД, 2016. – 72 с.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Біденко, Ю. (2017). ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 17-25. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9583
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ