ПРЕКАРІАТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН: У ЧОМУ ЗАГРОЗИ?

  • М. О. Зархіна
Ключові слова: суспільство, клас, соціальний шар (прошарок), прекаріат, процес прекарізації

Анотація

Розглядається поняття прекаріату, його зміст як соціально-економічного та політичного явища, пояснюються причини його виникнення, основні характеристики, країнові особливості. З’ясовуються причини та наслідки існування й функціонування прекаріату у різних державах світу та в Україні, зокрема. Виявляються загрози, що виникають у процесі прекарізації та пов’язані з ним ризики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Тощенко Ж. Прекариат – новый социальный класс [Електронний ресурс] / Ж.Т. Тощенко // Социологические исследования. – М., 2015. – №6. – Режим доступу: http://toschenko.ru/publication/26/.

Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс / Гай Стэндинг – М.: Ад Маргинем, 2014. – 328 с.

Суровцева И.Ю. Стратегии прекаризации: оценка отечественных практик / И.Ю. Суровцева // Сучасні глобальні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць ДонГУУ. – 2014. –Т.XV. – Вип. 281. – С.235-240.

Колот А.М. Трансформация института занятости как составляющая глобальних изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации / А.М. Колот // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 2. – С.3-6.

Сеймур Р. Ми всі вразливі: про концепцію «прекаріату» та її хибні використання [Електронний ресурс] /Річард Сеймур. – Режим доступу: http://commons.com.ua/ru/mi-vsi-vrazlivi-pro-kontseptsiyuprekar/.

Кремінь В. Крик «червоного півня» [Електронний ресурс] / В. Кремінь, В. Ткаченко // Дзеркало тижня. – 2017. – 8 квітня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SCIENCE/prekariat-krik-chervonogopivnya-html.

Гришнова Е.Г. Прекаризация как проявление кризисных явлений в социально-трудовой сфере Украины [Електронний ресурс] / Е.Г. Гришнова Е.Г. Бринцева. – Режим доступу: 3150f02491140f354fd655425a568c276e198f19.

Суровцева И.Ю. Стратегии прекаризации: оценка отечественных практик / И.Ю. Суровцева //Сучасні глобальні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць ДонГУУ. – 2014. –Т.XV. – Вип. 281. – С.235-240.

Гриценко А.А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку [Електронний ресурс] / А.А. Гриценко // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С.9-23.

Грицак Я. Маємо з ідентичностей перейти на мову цінностей [Електронний ресурс] / Ярослав Грицак //NovostiUA.org. – 2015. – 28 мая: Режим доступу – http://novostiua.org/news/106785-gritsakmajemo_z_identichnostej_perejti_na_movu_tsinnostej.

Грицак Я. На що здатен прекаріат? [Електронний ресурс] / Ярослав Грицак // gazeta.ua. – 29 травня 2015 – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/grycak-jaroslav/_na-schozdaten-prekariat/628630.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Зархіна, М. (2017). ПРЕКАРІАТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН: У ЧОМУ ЗАГРОЗИ?. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 73-78. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9593
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ