ОСНОВНІ ТРЕНДИ КАПІТАЛІЗМУ «СТАРОГО ПОРЯДКУ»: ДИХОТОМІЯ МІЖ ПРОМИСЛОВИМ І ТОРГОВИМ КАПІТАЛОМ

  • С. В. Валесян
Ключові слова: світ-система, накопичення капіталу, індустріальна революція, ринкова економіка, світовий порядок

Анотація

Розглядаються основні сутнісні характеристики капіталізму доіндустріальної епохи, сфери його обороту та логіки накопичення прибутку з точки зору світ-системного аналізу. Досліджуються базові стратегії капіталізму впродовж останніх п'ятисот років, роль накопичення капіталу у формуванні сучасних міжнародних відносин та аналізуються функції ринкових інститутів у сучасній світ-системі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация / И. Валлерстайн. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 176 с.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV– XVIII вв.: В 3-х т. Т. 1: Структури повсякденності / Ф.Бродель. – М.: Прогресс, 1988. - 623 с.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV– XVIII вв.: В 3-х т. Т. 2: Игры обмена / Ф.Бродель. – М.: Прогресс, 1988. - 633.

Блауг М. Закон убывающей отдачи. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. – М.: Дело, 1994. – 627 с.

Маркс К. Капитал // К. Маркс, Ф. Энгельс: Собр. Соч. изд. 2. – Т. 23. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1960 – 920 с.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Валесян, С. (2017). ОСНОВНІ ТРЕНДИ КАПІТАЛІЗМУ «СТАРОГО ПОРЯДКУ»: ДИХОТОМІЯ МІЖ ПРОМИСЛОВИМ І ТОРГОВИМ КАПІТАЛОМ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 26-29. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9584
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)