СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ: ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ (Частина 2)

  • О. В. Бровко
Ключові слова: місцеве самоврядування, Польща, адміністративно-територіальний устрій, гміна, повіт, воєводство, незалежність територіальних одиниць, громадська участь, фінансування місцевого самоврядування, зміни в місцевому самоврядуванні

Анотація

Розглянуто сучасний стан місцевого самоврядування Польщі через 25 років після проведення гмінної реформи. Проаналізовано рівень автономності та самостійності місцевого самоврядування Польщі. Встановлено, як і в якій мірі відбувається фінансування адміністративно-територіальних одиниць місцевого самоврядування Польщі. Визначені основні форми громадської участі на локальному рівні в Польщі. Дано відповідь на питання, чи потребує місцеве самоврядування Польщі подальших змін? Дослідження проведено на основі глибинних інтерв’ю з провідними польськими експертами у сфері місцевого самоврядування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Czyż A. Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej / Anna Czyż. – Dąbrowa Górnicza, 2010. – 295 s.

Глибинні інтерв’ю проведені у період квітеньчервень 2016 року з провідними польськими експертами у сфері місцевого самоврядування – польськими вченими, депутатами Сейму – представниками Комісії місцевого самоврядування та регіональної політики, представниками місцевого самоврядування Польщі, а сааме бурмістрами, старостою та секретарем ради гміни.

Dziobek-Romański J. Samorząd terytorialny w Polsce. Kształtowaniesię i ustrój obecny / Jacek Dziobek-Romański. – Sandomirz: Amoryka, 2012. – 264 s.

Dolnicki B. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. / B. Dolnicki, E. Ruśkowski. – Bydgoszcz-Białystok-Warszawa, 2007. – 370 s.

Kowalik J. Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych [Електронний ресурс] / Janina Kowalik. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=17§io=K&numer_artykulu=06&zeszyt=1.

Itrich-Drabarek J. Samorząd terytorialny w Polsce –reforma czy kontynuacja? / Jolanta Itrich-Drabarek. – Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015. – 254 s.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Бровко, О. (2017). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ: ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ (Частина 2). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 59-67. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9591
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ