КОЛОНІЇ В ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ: СПРОБА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

  • О. А. Баталов
Ключові слова: колонія, метрополія, колоніальна політика, імперія, постколоніальні суспільства і держави

Анотація

Завдяки порівняльному аналізу колоній в історико-політичній перспективі виокремлено ознаки колоніїсформульовано нове визначення колонії та запропонована авторська типологія колонійЗроблено висновокщо запропонована типологія колоній надає нові можливості для аналізу сучасних постколоніальних суспільств і держав.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Величенко С. Після 1991 року колоніалізм видозмінився у так званий неоколоніалізм: [Електронний ресурс] / Степан Величенко. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Velychenko_Stepan/Pislia_1991_roku_kolonializm_vydozminyvsia_u_tak_zvanyi_neokolonializm.pdf.

Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Ленин В.И. ПСС. – Т. 3. – М.: Изда-тельство
политической литературы, 1971. – 792 с.

Hechter M. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966 / Michael Hechter. – London: Routledge and Kegan Paul, 1975 – 361 p.

Moore D. Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique [Електронний ресурс] / David Moore. – Режим доступу: http://monumenttotransformation.org/ atlasof-transformation/html/p/postcolonial-post-soviet/isthe-post-in-postcolonial-the-post-in-post-soviettoward-a-global-postcolonial-critique-david-chionimoore.html.

Osterhammel J. Colonialism: A Theoretical Overview / J. Osterhammel; trans. from German by Shelley L. Frisch. – Princeton, N.J.: Markus Wiener and Kingston Ian Randle Publishers, 1997. – 147 p.

Величенко С. Питання російського колоніалізму в українській думці. Політична залежність, ідентичність та економічний розвиток [Електронний ресурс] /Степан Величенко. – Режим доступу: http://worldrepublic.info/2015/09/03/pitannya-rosiyskogokolonializmu-v-ukrayinskiy-dumtsi-politichnazalezhnist-identichnist-ta-ekonomichniy-rozvitok/.

Тюрин В. А. Колониализм и традиционное общество: яванский вариант / В. А. Тюрин //
Восток. – 1993. – № 1. – С. 21-31.

Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России / Гайдар Е. Т. – М.: РОССПЭН, 2006. – 448 с.

Баталов О.А. Імперія як тип соціально-історичної організації: автореф. дис. … канд. філос. н.: 09.00.03/ Олексій Анатолійович Баталов; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с.

Фісун О. Неопатримоніалізм проти демократії в Україні / Олександр Фісун // Віче. – 2008. – № 17. – С. 4-7.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Баталов, О. А. (2017). КОЛОНІЇ В ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ: СПРОБА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 31, 12-16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9568
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ