ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

  • Т. Г. Комарова
  • Л. А. Тихонова
Ключові слова: інформаційне суспільство, політичний менеджмент, політичне управління, керованість, стихійність

Анотація

Розглядаються проблеми електоральної та ліберальної демократії, політичного менеджменту і політичного управління в умовах інформатизації і глобалізації сучасного суспільства. Автори аналізують виклики демократичному методу управління суспільством, які існують в інформаційну епоху. Досліджується співвіднесеність керованості та стихійності у політиці на сучасному етапі та фактори розвитку, в яких вони виражаються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й.А. Шумпетер; Пер. з англ. В. Ружицький, П. Таращук. – К.: Основи. – 1995. – 528 с.

Лукин А.В. Возможна ли другая демократия? / А.В. Лукин // Полис. – 2014. – №1. – С.10-19.

Лэйн Д. Мираж демократии / Д. Лэйн // Полис. – 2014. – № 6. – С.124-131.

Пшизова С.Н. Можно ли управлять демократией? / С.Н. Пшизова // Полис. – 2013. – №6. – С.37-45.

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент в системе управленческих отношений современного общества / Г.В. Пушкарева // Вестник МГУ. Сер. Государственное управление. – 2005. – №3. – С.98-99.

Фісун О. Неопатримоніалізм проти демократії в Україні / Олександр Фісун // Віче. – 2008. – № 17. – С. 4-7.

Шаповаленко М.В. Политическое развитие современных переходных обществ: теоретические подходы и основные тенденции: Монография /М.В. Шаповаленко. – Х.: Изд-во Харьк. нац. ун-та внyтp. дел, 2007. – 340.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Комарова, Т., & Тихонова, Л. (2017). ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 68-72. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9592
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ