КОНЦЕПТ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ГАБІТУСУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ І ЦІННІСНИЙ ВИМІРИ

  • V. Kyselova
Ключові слова: пострадянський габітус, інститути, цінності, гібридний збройний конфлікт

Анотація

Обґрунтовується евристичний потенціал концепту пострадянського габітусу в якості теоретичної альтернативи і аналітичного інструменту для дослідження внутрішніх чинників, що визначають специфіку політичного процесу держави. Також представлена дворівнева концептуалізація пострадянського габітусу через інституційний і ціннісний виміри. На прикладі України здійснюється екстраполяція концепту: гетерогенність пострадянського габітусу розглядається з точки зору инструменту мобілізації колективної ідентичності в рамках специфічних умов гібридного збройного конфлікту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Latour B. Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory [Електронний ресурс] / B. Latour. – Режим доступу: http://townsendgroups.berkeley.edu/sites/default/files/ reassembling_the_social_selections.pdf.

Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus [Електронний ресурс] / L. Wittgenstein. – Режим доступу: https://archive.org/stream/tractatuslogicop05740gut/tloph10.txt.

Jung C. The concept of the collective unconscious [Electronic resource] / C. Jung. – Access mode: http://bahaistudies.net/asma/The-Concept-of-theCollective-Unconscious.pdf.

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – СПб.: Наука, 2000. – 379 с.

Бусова Н. «Жизненный мир» как дополнительное понятие к «коммуникативному действию» / Н. Бусова // Модернизация, рациональность и право. – Х.: Прометей-Пресс, 2004. – С. 143-156.

Frith Ch. Making up the mind [Електронний ресурс] / Ch. Frith. – Режим доступу: https://books.google.com/books?id=qTkWO7hErD4C&pg=PT20&dq=editions:ISBN1405172711&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q=editions%3AISBN1405172711&f=false.

Бурдье П. Практический смысл [Електронний ресурс] / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с. – Режим доступу: http://bourdieu.name/files/bourdieu-sens.pdf.

Бурдье П. Система образования и система мышления [Електронний ресурс] / П. Бурдье. – Режим доступу: http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/40-2010-08-30-12-17-02/3513-2012-01-24-11-04-40.

Bourdieu P. Distinction. A social critique on the jugement of taste [Електронний ресурс] / P. Bourdieu. – Режим доступу: https:// monoskop.org/images/e/e0/Pierre_Bourdieu_Distinction_A_Social_Critique_of_the_Judgement_of_Taste_1984.pdf.

Шматко Н. «Габитус» в структуре социологической теории / Н. Шматко // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1. – № 2. – С. 60-70.

Селеньи И. Построение капитализма без капиталистов. Образование классов и борьба элит в посткоммунистической Центральной Европе / И. Селеньи, Г. Эял, Э. Тоунсли. – К. : Институт социологии НАНУ; Х. : Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2008. – 320 с.

Kaldor M. New and old wars. Organized violence in a global era [Електронний ресурс] / M. Kaldor. – Режим доступу: https://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/institution/LFA/CSS/Course%20Material/SEC6302/Readings/Lesson_6/Kaldor%20-%20New%20and%20Old%20Wars%20-%201999.pdf.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Kyselova, V. (2017). КОНЦЕПТ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ГАБІТУСУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ І ЦІННІСНИЙ ВИМІРИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 41-46. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9587
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ