ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

  • Y. Osadcha
Ключові слова: Близький Схід, іслам, політична культура, демократизація, державотворення

Анотація

Проаналізовано риси політико-культурного підходу до описання політичного життя та процесу державотворення на Близькому Сході. Описано переваги та недоліки цього аналітичного напрямку. Обґрунтовано неможливість використання релігії як головного аналітичного інструмента під час вивчення розвитку та структури політичних інститутів держав цього регіону. Висловлено сумнів у тому, що іслам є головною перешкодою до демократизації режимів на Близькому Сході.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations / G. Almond, S. Verba. – Princeton: Princeton University Press, 2015. – 576 p.

Brynen R. Political Culture and the Puzzle of Persistent Authoritarianism in the Middle East [Електронний ресурс] / R. Brynen. – Режим доступу: https://www.mcgill.ca/icames/files/icames/IPSA.pdf.

Saouli A. Dilemmas of late formation: international system and state survival in the Middle East: case studies: Saudi Arabia and Iraq [online] [Електронний ресурс] / A. Saouli. – Режим доступу : https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/752

Tibi B. Islam and the cultural accommodation of social change / B. Tibi. – Boulder: Westview Press, 1990. – 272 p.

Govrin D. The Quest for Democratic Political Reforms in the Middle East and the Prevailing Arab Political Culture [online] [Електронний ресурс] / D. Govrin. – Режим доступу: http://www.jcpa.org/jl/vp528.htm.

Kedourie E. Politics in the Middle East / E. Kedourie. – Oxford: Oxford University Press, 1992. – 366 p.

Sadowski Y. The New Orientalism and the Democracy Debate / Y. Sadowski // Middle East Report. – №183. – 1993. – P. 14-21.

Kelidar A. States without Foundations: The Political Evolution of State and Society in the Arab East / A. Kelidar // Journal of Contemporary History. – Vol. 28, №2. – 1993. – P. 315-339.

Piscatori J. Islam in a World of Nation-States / J. Piscatori. – Cambridge : Cambridge University Press, 1986. – 204 p.

Khoury P., Kostiner J. Tribes and State Formation in the Middle East [Електронний ресурс] / P. Khoury, J. Kostiner. – Режим доступу: http://intersci.ss.uci.edu/wiki/eBooks/MidEast/BOOKS/Tribes%20and%20State%20Formation%20in%20the%20Middle%20East%20Khoury.pdf.

Tessler M. Islam and Democracy in the Middle East: The Impact of Religious Orientations on Attitudes toward Democracy in Four Arab Countries / M. Tessler // Comparative Politics. – Vol. 34. – №3. – 2002. – P. 337-354.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Osadcha, Y. (2017). ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 96-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9598
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ