ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

  • О. О. Гарбар
Ключові слова: права людини, постбіполярна система, національні інтереси, глобалізація, суспільно-політична стабільність, правова держава

Анотація

Розглянуто роль забезпечення прав людини як невід’ємну частину національних інтересів держав на сучасному етапі розвитку системи міжнародних відносин. Проаналізовано можливі негативні тенденції в зв’язку з системним порушенням базових прав людини та їхній вплив на політичну систему країни. Доводиться, що в умовах глобалізації, яка характеризується поширенням ліберальних ідей, гарантування прав людини має стратегічно важливе значення для збереження стабільного розвитку держави, які є невід’ємною складовою національних інтересів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ибрагимов А.Ф. Значение международных (универсальных) правовых норм в становлении системы социальных прав / А.Ф. Ибрагимов. // Бизнес в законе. – 2008. – №1. – С. 235-236.

Сафаров Б.А. Всеобщая декларация прав человека как основополагающий документ международной стандартизации прав человека / Бахтовар Амиралиевич Сафаров. // Вестник ТГУПБП. – 2013. – №2(54). – С. 9-15.
Этуев А.Б. Культурная идентичность в контексте глобализации / Аниуар Болевич Этуев. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2009. – №1. – С. 185–194.

Рукавишникова Т.А. Права человека: современные аспекты содержания / Т.А. Рукавишникова. // Правопорядок: история, теория, практика. – 2015. – №2. – С. 4-8.
Опубліковано
2017-11-15
Як цитувати
Гарбар, О. (2017). ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У ПОСТБІПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології», 31, 122-125. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9602
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ