№ 35 (2023): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 35, 2023

Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких зокрема проблеми становлення та розвитку держави і права, розбудови громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики; міжнародного права.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук, Наказом Міністерства освіти і науки України від
17.03.2020 р. № 409 (додаток 1) включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук за спеціальностями: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» і 293 «Міжнародне право».

Опубліковано: 2023-06-30

Весь випуск

Конституційне право; муніципальне право

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Трудове право; право соціального забезпечення

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право