Походження категорії зустрічності у цивільному праві

  • Валентина Скрипник Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3968-7762
Ключові слова: категорія зустрічності, зустрічні обов’язки, синалагма, кауза, зустрічне виконання договору.

Анотація

Стаття присвячена категорії зустрічності у цивільному праві. Автор зауважує, що ЦК України містить поняття зустрічності у різних юридичних конструкціях, як то «зустрічне виконання», «зустрічні однорідні вимоги», «зустрічні вимоги боржника» тощо. Втім наразі комплексе дослідження категорії зустрічності відсутнє у сучасній вітчизняній цивілістиці.

У статті акцентовано увагу на тому, що категорія зустрічності виявляється передусім у договірних зобов’язаннях, зокрема, у синалагматичних договорах. Саме такі договори характеризуються наявністю зустрічних обов’язків, яким кореспондують відповідні права. Зміст цих прав та зустрічних обов’язків визначає правова мета (кауза), задля якої укладається договір. Автором проаналізовано поняття синалагми, каузи у римському понятті контракту. Визначено, що синалагматичними договорами у римському праві вважалися контракти купівлі-продажу, найму, товариства, а також безіменні контракти. Автором також виявлено, що поняття синалагматичності не співпадає із поняттям зустрічності договірного зобов’язання. Так, синалагматичний характер, притаманний договору товариства, не обумовлює наявність зустрічних обов’язків. Оплатність договору також не співпадає із поняттям зустрічності, оскільки деякі безоплатні за своїм предметом договори (договір про неконкуренцію, договір про задоволення вимог іпотекодержателя) мають ознаки взаємності зобов’язань.

У синалагматичних договорах невиконання обов’язку однієї із сторін надає право іншій стороні висунути “exceptio non adimpleti contractus” – «заперечення про невиконання договору». У ЦК України це проявляється у тому, що сторона, яка не отримала виконання за договором має право зупинити виконання свого обов'язку або відмовитися від його виконання (ч. 3 ст. 538 ЦК України). При цьому зустрічними будуть вважатися такі обов’язки, які пов’язані функціонально.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2023-06-30
Цитовано
Як цитувати
Скрипник, В. (2023). Походження категорії зустрічності у цивільному праві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (35), 124-132. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2023-35-13
Розділ
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право