№ 77 (2014): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»

Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики і прагматики германських гов, лінгвостилістики і лексикології. Розглянуті питання перекладознавства та соціолінгвістики на базі германських та слов'янських мов. У статтяї цього Вісника висвітлено новітні розробки харківських, українських та словенських лінгвістів з романо-германьскої філології, що відповідають новітній функціональній парадигмі лінгвістичних студій і виконані на новітньому матеріалі у сфері інтернет-комунікацій включно.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів бакалаврату і магістрантів.

Опубліковано: 2015-01-10

Весь випуск

Дискурсологія: семантика і прагматика

Лінгвостилістика і лексикологія