Вісник містить статті з актуальних проблем дискурсології, семантики, прагматики, лінгвостилістики, лексикології, перекладознавства та соціолінгвістики.
Опубліковано: 2015-05-26

Весь випуск

Дискурсологія: семантика і прагматика

Лінгвостилістика і лексикологія