Архіви

2017

Том 31 (2017): Питання політології

У Віснику розглядаються актуальні проблеми теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

Вісник є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 10 від 27.06.2017 р.)

 


Редакційна колегія:

Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).

 

Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63. 
E-mail – vp.kh@ukr.net, politj@karazin.ua 
Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015


2016

Том 30 (2016): Питання політології

Видання є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015). 
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 15 від 28.11.2016 р.)


Редакційна колегія:

Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).

 

Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63. 
E-mail – vp.kh@ukr.net, politj@karazin.ua 
Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015

Том 29 (2016): Питання політології

Видання є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 7 від 27.05.2016 р.)


Редакційна колегія:

Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).


Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.
E-mail – vp.kh@ukr.net, politology@karazin.ua
Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015

© Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, оформлення, 2016


2015

Том 28 (2015): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія "Питання політології"

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.
Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

Видання є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015)

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 14 від 28.12.2015 р.)

Редакційна колегія: Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор); Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США); Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди; Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США); Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія); Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація); Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія); Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України; Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна; Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ); Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка; Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Панченко Т.В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна; Шаповаленко М.В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна; Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).


Адреса редакційної колегії:
61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63. 
E-mail – vp.kh@ukr.net, politology@karazin.ua 
Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/ 
Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 1147ОР від 21.08.2015

© Харківський національний університет 
імені В.Н.Каразіна, оформлення, 2015


2014

Том 27, № 1132 (2014): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія „Питання політології”

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.
Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 11 від 24.11.2014 р.)

Редакційна колегія: Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор); Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США); Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди; Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США); Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія); Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація); Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія); Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України; Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна; Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Куць О. М. – докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ); Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка; Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Панченко Т.В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна; Шаповаленко М.В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна; Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).
Адреса редакційної колегії:
61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.
E-mail – vp.kh@mail.ru, politology@karazin.ua
Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/
Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825 – 696 ПР від 04.10.2006

© Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна, оформлення, 2014

№ 1111 (2014): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна № 1111, серія „Питання політології”

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.
Для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.
Вісник є фаховим у галузі політичних наук (Постанова Президії ВАК України від 14.10.2009, № 1-05/4)
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 7 від 27.06.2014 р.)
Редакційна колегія: Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор); Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США); Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди; Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США); Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія); Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація); Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія); Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук. співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України; Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна; Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Куць О. М. – докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ); Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка; Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна; Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).
Адреса редакційної колегії:
61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63.
E-mail – vp.kh@mail.ru, politology@karazin.ua
Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825 – 696 ПР від 04.10.2006
© Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, оформлення, 20142010

№ 912 (2010): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія „Питання політології”

Вісник присвячений розгляду актуальних проблем теорії та практики політичних процесів в умовах глобалізації.

Призначений для викладачів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблематикою політичної науки.

 


1 - 10 з 10 результатів