№ 64 (2018): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Психологія"

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної, політичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. Для науковців, аспірантів, пошукачів.
Вісник є фаховим виданням у галузі психологічних наук (Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни № 747 від 13.07.2015)
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 4 від 28.03.2018 р.).

Опубліковано: 2018-09-05

Весь випуск

Статті