До проблеми вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів (на прикладі німецької мови)

  • Юлія Олександрівна Гуляєва Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
  • Римма Леонардівна Туренко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
Ключові слова: іноземна мова, слова загальновживаної лексики, професійно орієнтовані слова, запам’ятовування, відтворення, музика, студенти

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу музики на вивчення іноземної мови на початковому рівні владіння мовою. В процесі емпіричного дослідження було встановлено, що незалежно від музичного супроводу, студенти продемонстрували більш високі показники у вивченні іноземних слів загальновживаної лексики, на відміну від професійно орієнтованої. Було встановлено позитивний вплив музики на процес запам’ятовування та відтворення професійної лексики, порівняно із загальною. Емпірично з’ясовано, що музичний супровід збільшує кількість помилок у процесі вивчення іноземних слів на початковому рівні владіння мовою.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Биконя О. П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «теорія та методика навчання: германські мови» / Биконя Оксана Павлівна – Київ, 2006. – 22 с.

Кравчук Г. В. Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «теорія та методика навчання: германські мови» / Кравчук Ганна Валеріївна – Київ, 2010. – 19 с.

Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «теорія та методика навчання: германські мови» / Крівчикова Галина Федорівна – Київ, 2005. – 32 с.

Максименко С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко. – Киев: Ваклер, 2001. – 523 с.

Рудницька Т. Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу [Електронний ресурс] / Т. Г. Рудницька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5837/628.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей [Електронний ресурс] / Б. М. Теплов // Академия педагогических наук РСФСР. – 1947. – Режим доступу до ресурсу: fie:///C:/Users/Yulia/Downloads/psych_musical_abilities.pdf.

Jaušovec N The inflence of Mozart’s music on brain activity in the process of learning [Електронний ресурс] / Norbert Jaušovec // Clinical Neurophysiology. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245706014258.

Whitely P. The Inflence of Music on Memory [Електронний ресурс] / Paul L. Whitely // The Journal of General Psychology. – 1934. – Режим доступу до ресурсу: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221309.1934.9917718.
Опубліковано
2018-09-05
Як цитувати
Гуляєва, Ю. О., & Туренко, Р. Л. (2018). До проблеми вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів (на прикладі німецької мови). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 104-107. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11276