Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду

  • Павло Олександрович Севост`янов Кафедра прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0003-3461-9920
Ключові слова: індивідуальний досвід; особистісний компонент індивідуального досвіду; образ Я; профіль образу Я

Анотація

В статті проведено аналіз особливостей співвідношення образу я з особистісним компонентом індивідуального досвіду. Стисло наведено вміст понять образу Я, відчуття благополуччя власного Я, та особистісного компоненту індивідуального досвіду. Розглянуто структурну організацію індивідуального досвіду та його динамічний аспект. Обґрунтовано використання особистісної моделі Великої п’ятірки у якості однієї з теоретичних основ дослідження. Проведено співставлення різних елементів особистісного компоненту індивідуального досвіду з позиції їх найбільш репрезентативного представлення останнього. Проведено теоретичне обґрунтування дослідження образу Я в структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду. Зроблено узагальнення результатів попередніх досліджень. Емпіричне дослідження проводилось на виборці студентів Слов’янського національного університету та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна кількістю 154 особи.
В ході дослідження було проведено факторизацію показників образу Я, завдяки чому було отримано два фактори, які умовно можна назвати благополучним та проблемним сприйняттям власного Я.
При подальшому кластерному аналізі за отриманими двома факторами було отримано чотири групи – профілі, кожен з яких певним чином репрезентує особистісний компонент індивідуального досвіду – від благополучного до конфліктного. Передбачена можливість подальшого порівняння отриманих профілів як репрезентативних характеристик особистісного компоненту індивідуального досвіду для більш глибокого розуміння процесів, властивих для даного компоненту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бернс Р. Что такое Я - концепция // Психология самосознания: Хрест. / Ред. Д.Я. Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2003. - С.333-393.

Иващенко, A.B. Я-концепция личности в отечественной психологии Текст. / A.B. Иващенко, B.C. Агапов, И.В. Барышникова. М.: Изд. МГСА, 2000. -153 с.

Кряж И.В. Социальное время в представлениях жителей восточной и западной Украины / И.В. Кряж. // Вісник Харківського університету. Серія психологія. 2007. №771 - С.137-145.

Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н.Лактионов – Харьков: Бизнес Информ, 1998. – 492 с.

Севост`янов П.О. Взаємозв’язок відкритості досвіду та смисложиттєвих орієнтацій у студентів / П.О. Севост`янов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». Випуск 63. 2017. с. 12-16

Севостьянов П.А. Взаимоотношение ценностных ориентаций и открытости опыту у студентов. / П.А. Севостьянов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». Випуск 45, №937. 2011. с. 259-261

Goldberg, L.R. The development of markers for the Big-Five factor structure / L.R. Goldberg. Psychological Assessment, 4, 1992. 26—42.

Norman, W.T. Toward an adequate taxonomy of personality attributes: Replicated factor structure in peer nomination personality ratings /W.T. Norman. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 1963 574—583.
Опубліковано
2018-09-04
Як цитувати
Севост`яновП. (2018). Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 51-55. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11257