Відповідальний редактор

Валентина Миколаївна Павленко, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна. psy_applied@karazin.ua.

Редакційна колегія

Ірина Володимирівна Кряж, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна. psy_applied@karazin.ua.

Валерій Олександрович Олефір, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна. general_psychology@karazin.ua.

Віктор Володимирович Плохіх, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна. pdpu@pdpu.edu.ua.

Марат Амірович Кузнецов, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна. kpp.khnpu@gmail.com.

Ірина Данилівна Плотка, доктор психологічних наук, професор, директор департаменту «Психологія», Балтійська Міжнародна Академія, Латвія. irinaplotka@inbox.lv.

Людмила Іванівна Дементій, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології, Омський державний університет імені Ф.М. Достоєвського, Росія. lyudmiladementiy@mail.ru.

Олександр Володимирович Тімченко, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник науководослідної лабораторії екстремальної та кризової психології, Національний університет цивільного захисту України.

Олена Феліксівна Іванова, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна. general_psychology@karazin.ua.

Олександр Суренович Кочарян, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування та психотерапії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна. kpkipt@gmail.com.

Олена Львівна Луценко, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна. psy_applied@karazin.ua.

Наталія Іванівна Кривоконь, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, Україна. ubk.nat@gmail.com.

Гриценко Валентина Василівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри етнопсихології и психологічних проблем полікультурної освіти факультету соціальної психології, ФДБОУ ВО МГППУ, Москва, Росія. gricenko@shu.ru.

Лебедєва Надія Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач Міжнародної лабораторії соціокультурного пошуку, Вища школа економіки Національного науково-дослідного університету, Москва, Росія. nlebedeva@hse.ru

Кузнєцова Оксана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та технологій неперервної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». o.v.kuznetsova@live.com.

Підбуцька Ніна Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. І.А. Зюзюна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Нартова-Бочавер Софія Кімовна, доктор психологічних наук, професор, професор факультету клінічної та спеціальної психології Московського міського психолого-педагогічного університету, Росія. Snartovabochaver@hse.ru.

Нестік Тімофій Олександрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач  лабораторією соціальної  та економічної психології  Інституту психології РАН, Член Міжнародної асоціації прикладної психології (ІААР), Міжнародної асоціації фасилітаторів (ІАF), Росія.

Коваленко Алла Борисівна, доктор психологічних наук, професор, Завідувач кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна.

Світлана Германівна Яновська, старший викладач кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, (відповідальний секретар), Україна. sgyanovskaya@karazin.ua.