Періодичність видання

Журнал виходить 2 рази на рік