Шляхи підтримки та розвитку суспільної активності людей похилого віку

  • Олена Георгіївна Піонтківська Кафедра соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, Київ, 01033
Ключові слова: соціальна активність людей похилого віку, суспільна активність, соціально- психологічна підтримка, похилий вік

Анотація

У статті висвітлені основні напрями дослідження соціальної активності людей похилого віку. Представлена модель соціальної активності людей похилого віку, результати дослідження чинників підвищення та зниження суспільної активності людей похилого віку, виокремленні соціально-психологічні характеристики, що впливають на участь у суспільній активності. Стаття містить модель соціально-психологічної підтримки суспільної активності людей похилого віку, яка включає в себе три програми. Окреслені шляхи подальшого використання отриманих результатів та впровадження розроблених програм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ВОЗ. Всемирный Доклад о старении и здоровье в мире 2016 г. Швейцария: Женева; ВОЗ, 2016. — 301 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/10/9789244565049_rus.pdf?ua=1

Грабовська С. Л. Соціальна активність в процесі соціалізації особистості / С. Л. Грабовська, С. М. Чолій // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К.: [б. в.], 2010. – Т. ХІІ, ч. 1. – С. 171–181.

Ковтун Н. М. До проблеми визначення поняття «соціальна активність» / Н. М. Ковтун // Українська полоністика. Випуск 11. Історико-філософські дослідження, 2014 - С.129-137

Піонтківська О. Г. Основні чинники суспільної активності людей похилого віку/ О. Г. Піонтківська // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (60), Issue: 135, 2017, с. 76-79

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л Рубинштейн СПб.: Питер, 2000. – 376 с.

Соціолого-педагогічний словник / За ред. В. В. Радула. − К.: «ЕксОб», 2004. – 304 с.

Уйсімбаєва М. В. Соціальна активність особистості як чинник суспільного розвитку [Електронний ресурс] / М. В. Уйсімбаєва. – Режим доступу: http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2-mizhnarodna-internet-konferentsiya-2014/section-3/1273_socialna_aktivnist_osobistosti_yak_chinnik_
suspilnogo_rozvitku.

Якуба Е. А. Социология / Е. А. Якуба.— Харьков: Константа, 1996.— 192 с.
Опубліковано
2018-09-05
Як цитувати
Піонтківська, О. (2018). Шляхи підтримки та розвитку суспільної активності людей похилого віку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 108-112. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11277