До проблеми щодо теорії розвивального навчання (частина 1)

  • Володимир Володимирович Рєпкін Міжнародна асоціація Розвивального навчання
  • Наталля Володимирівна Рєпкіна Кафедра психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1
Ключові слова: функції розвивального навчання; учбова діяльність; суб’єкт учбової діяльності; мета розвивального навчання; зміст навчання

Анотація

У статті розглядаються взаємообумовлені особливості функцій, цілей, змісту і способу передачі норм культури в розвивальному навчанні (далі РН). Ці компоненти в сукупності з особливостями учбової активності і взаємодії учасників РН характеризують його як цілісну освітню систему, підпорядковану завданню розвитку учня як суб’єкта нерепродуктивної перетворювальної діяльності, а потім і творчої особистості.
Основні положення описаної теоретичної моделі РН були покладені в основу його варіанту, розробленого і апробованого харківською дослідницькою групою і реалізованого у вигляді програм і підручників РН мові в 1 - 9 класах і математики в початковій школі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). / В.В. Давыдов – М.: Педагогика, 1972. – 424с

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. / В.В. Давыдов – М.: Интор, 1996. – 544 с.

Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий/ П.И. Гальперин // Исследования мышления в советской психологии. М., 1966. – С. 27-69.

Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. /В.П. Зинченко – М.: «Гардарики», 2002. – 431с.

Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика. Статьи. /В.В. Репкин, Н.В. Репкина – Томск Пеленг, 1997. – 288с.

Репкин В.В., Репкина Н.В. Что такое развивающее обучение: взгляд из прошлого в будущее /В.В. Репкин, Н.В. Репкина – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 2018.–152с

Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности. – М.: Открытый институт «Развивающее образование», 2010. – 432с.
Опубліковано
2018-09-04
Як цитувати
Рєпкін, В., & Рєпкіна, Н. (2018). До проблеми щодо теорії розвивального навчання (частина 1). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 75-79. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11262