Метафора як проекція життєвого шляху особистості

  • Лілія Валеріївна Тищенко Кафедра практичної психології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь, 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а https://orcid.org/0000-0003-3317-6793
  • Дар’я Павлівна Куберська Кафедра практичної психології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь, 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а
Ключові слова: життєвий шлях; осмисленість життя; задоволеність життям; спосіб організації життя; локус контролю; метафора життя; нарратив.

Анотація

Стаття присвячена аналізу феномену метафори як проекційному відображенню життя особистості. Розглянуто особливості взаємозв’язку феноменів «осмисленість життя», «задоволеність життям», «локус контролю», «метафора життя» в структурі психології життєвого шляху індивіда.
Представлені результати емпіричного дослідження вербального, нарративно-метафоричного та
особистісно-стильового аспектів життєвого шляху людини. Показано можливості метафори як психологічного інструменту діагностики індивідуального стилю способу організації життя особистості. Підтверджено, що трансформація базової метафори життя особистості виступає
дійовим механізмом зміни стилю організації нею власного життя.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни: научное издание / К.А.Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 268 с.

Абульханова-Славская, К.А. Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна. К 100-летию со дня рождения: научное издание / К.А.Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский. – М.: Наука, 1989. – 248 с.

Бикертон, Д. Введение в лингвистическую теорию метафоры / Д.Бикертон // Теория метафоры:
научн. сб. / сост. Н.Д. Арутюнова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 284-306.

Гришина Н.В. Психология жизненного пути / Н.В. Гришина // Психологический журнал. – 2007. – Т. 28, №5. – С. 81-88.

Леонтьев, Д.А. Психология смысла: Природа, структура и динамика смысловой реальности: монография / Д.А. Леонтьев. – 2-е изд., испр. – М.: Смысл, 2003. – 488 с.

Литвак М.Е. Как узнать и изменить свою судьбу / М.Е. Литвак. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 496 с.

Швалб Ю.М. О соотношении категорий «жизненный путь» и «образ жизни» личности / Ю.М. Швалб // Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка. – Т. 7. – Вип. 24. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 274-283.
Опубліковано
2018-07-04
Як цитувати
Тищенко, Л. В., & Куберська, Д. П. (2018). Метафора як проекція життєвого шляху особистості. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 66-70. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11052