Інноваційні засоби розвитку емоційної сфери дітей передшкільного віку з легкою розумовою відсталістю: теоретичний аспект

  • Ірина Петрівна Лисенкова Кафедра психології та спеціальної освіти Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Миколаїв, вул. 2-га Військова, 22
Ключові слова: діти передшкільного віку, легка розумова відсталість, інноваційні засоби, арт- терапія, емоційна сфера

Анотація

У статті розкривається загальна характеристика арт-терапії як інноваційного засобу розвитку емоційної сфери дітей передшкільного віку з легкою розумовою відсталістю. Основний акцент зроблений на особливостях теоретичних робіт вітчизняних та зарубіжних науковців щодо висвітлення даної проблеми. А також поглиблено уявлення про дітей з легкою розумовою відсталістю саме передшкільного віку

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением в практической психологии и педагогике / М.Е. Бурно // Психотерапия. – 2017. – № 9. – С. 54-60.

Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением: 2-е изд., доп. и перераб / М.Е. Бурно. – М.: Академический Проект, 1999. – 364 с.

Введение в музыкотерапию / Г.-Г. Декер-Фойгт. – СПб.: Питер, 2013. – 208 с.

Вольперт И.Е. К вопросу о методах театрализации в психотерапии / И.Е. Вольперт, Н.С. Говоров / В сб.: Психотерапия при нервных и психических заболеваниях. – Л.: Академкнига, 1973. – 266 с.

Дерлиця М. Арт-терапевтичний потенціал театрального мистецтва // Простір арт-терапії: міф, метафора, символ / За науковою ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2008. – С. 16-18.

Джонсон Р.А. ОНА. Глубинные аспекты женской психологии / Р.А. Джонсон. – Харьков: “Фолио”; М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2016. – 126 с.

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения / Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: Академия, 2001. – 278 с.

Догель И.М. Влияние музыки на человека и животных / И.М. Догель. – Казань: Изд-во Дубровина, 1888. – 46 с.

Достоевский Ф.М. Об искусстве / Ф.М. Достоевский. – М.: Искусство, 1973. – 632 с.

Дьяченко М.И. Психологический словарь-справочник. Т.1 / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн.: Харвест, 2004. – 576 с.

Иванов Е.С. Соотношение прошлого и будущего в психологической автобиографии подростков-сирот с задержкой психического развития / Е.С. Иванов // Дефектология. – 2015. – № 2. – С. 27-31.

Иванченко Е.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы / Е.В. Иванченко. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.

Ілляшенко Т. Чого та як треба навчати дітей із ЗПР / Т. Ілляшенко // Дефектологія. – 1998. – № 2. – С. 24-30.

Ілляшенко Т. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання / Т. Ілляшенко, Н. Бастун, Т. Сак. – К.: ІЗІН, 1997. – 128 с.

Каган М.С. Морфология искусства / М.С. Каган . – М.: Книга, 1972. – 274 с.

Калшед Д. Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа / Д. Калшед. – М.: Академический Проект, 2001. – 366 с.
Опубліковано
2018-09-04
Як цитувати
Лисенкова, І. (2018). Інноваційні засоби розвитку емоційної сфери дітей передшкільного віку з легкою розумовою відсталістю: теоретичний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 91-94. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11266