Вивчення структурної організації особистості військовослужбовців в рамках психологічного супроводу на етапі їх адаптації

  • Віктор Іванович Мозговий Кафедра психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.
Ключові слова: адаптація, психологічний супровід, військовослужбовець, факторна структура особистості.

Анотація

У статті досліджується питання ефективності застосування алгоритму психокорекційних заходів психологічного супроводу на етапі адаптації військовослужбовців строкової служби до військової діяльності. Виявлено специфічні особистісні чинники, які сенситивні до впливу заходів психологічного супроводу на емоційному, поведінковому та комунікативнному рівнях. Проаналізовано особливості п’ятифакторної особистісної структури військовослужбовців, які пройшли адаптаційні заходи. Показано, що набуті ними особистісні зміни в процесі адаптації призвели до позитивного процесу формування особистісної ідентифікації з образом військовослужбовця та військової служби. Визначено фокус подальшої роботи психологів з військовослужбовцями в період їх адаптації, зокрема задіяння їх інтелектуальної сфери та визначення копінг-стратегій у подоланні стресу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Алгоритм роботи військового психолога щодо психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу Збройних Сил України (методичні рекомендації) / Міністерство оборони України, Наук.- дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України: Н.А. Агаєв, О.Г. Скрипкін, А.Б. Дейко, В.В. Поливанюк, О.В. Еверт. - К.: НДЦ ГП ЗС України, 2016. - 147 с.

Социальный стресс и психическое здоровье / Т.Б. Дмитриева, А.И. Волжин, Ю.А. Александровский. – М., ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 248 с.

Лесков В.О. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд.. психол. наук: - Хмельницький. – 22 с. 2008

Тополь О.В. Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції. / О.В. Тополь //Вісник Черкаського державного педагогічного університету, 124. – с. 230 -233.

Ушаков И.Б. Экология человека опасных профессий / И.Б. Ушаков. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2000. – 128 с.

Попович О.І., Федак С.С., Романчук С.В. Спеціальна фізична підготовка як засіб адаптації до стрес-факторів навчально-бойової і бойової діяльності військовослужбовців / Педагогіка, психологія та медико-біологічніпроблеми фізичного виховання і спорту № 11 / 2010 с. 88 – 90

Ковалѐв В.В. Некоторые общие закономерности клиники пограничных состояний у детей и подростков // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1972. – Т. 72. – Кн. 10. – С. 1520-1525.

Попов В.Е. Психологическая реабилитация военнослужащих после экстремальных воздействий: Дис. … канд. психол. наук. – М., 1992. – 171 с.

Павлик Н. В. Психологічна адаптація особистості в екстремальних умовах військової діяльності / Н. В. Павлик // Наук.-дослід. центр гуманітарних проблем Зб. сил України. — 2005. — Т. 8. — № 4. — С. 37– 41.

Александровский А.Ю. Социально-стрессовые расстройства – особая группа невротических и соматоформных нарушений // Материалы 12 съезда психиатров России. – М., 1995. – С. 142-144.

Казакова Е.И. Толерантность – путь к развитию / Казакова Е.И. – СПб: Изд-во Ютас, 2007. – С. 24-36.

Greenberg E.R. and Canzoneri C. Organizational Staffing and Disability Claims. – N.Y.: American
Мanagement Association Report. – 1996. – 65 р.

Ross B. Prime theory: an integrated view of motivation and emotion // Psychological Review. – 1995. – Vol. 92, № 3. – Р. 389 – 413.
Опубліковано
2018-07-02
Як цитувати
Мозговий, В. І. (2018). Вивчення структурної організації особистості військовослужбовців в рамках психологічного супроводу на етапі їх адаптації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 38-45. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11043