Психологічна корекція ресоціалізації особистості в постпенітенціарний період

  • Анатолій Володимирович Сорока Кафедра прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, м. Харків, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0003-2039-3799
Ключові слова: системний підхід; системо-комплекс; психокорекційна программа; ресоціалізація особистості.

Анотація

У статті висвітлено дослідження апробації окремих результатів авторської програми
психологічної корекції ресоціалізації особистості в постпенітенціарний період відповідно до виконання запропонованого нами системо-комплексу [2 – 7]. Практична значущість дослідження полягає в апробації й успішному впровадженні результатів дослідження (підтверджено актами впровадження), а саме: «Психодіагностичною та психокорекційною програмами дослідження готовності до ресоціалізації особистості після звільнення від відбування терміну покарання» у центрах соціальної адаптації Харківської й Сумської областей України. Результати дослідження використовуються в практичній діяльності психологів установ виконання покарань, пробації вищезазначених областей, а також під час проведення занять у системі професійної підготовки й підвищення кваліфікації психологів установ виконання покарань, пробації України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Закон України Про пробацію. Відомості Верховної Ради, 2015, № 13, ст.2.

Сорока А. В. Програми дослідження розвитку ефективності соціальної адаптації особистості після звільнення із пенітенціарних установ /А. В. Сорока // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Частина II. – Х.: НУЦЗУ, 2013. – С. 330-337.

Сорока А. В. Особливості показників базових переконань бездомної особи після звільнення від відбування покарання. /А. В. Сорока // Вісн. Харк. нац. ун. імені В. Н. Каразіна. Збірник наукових праць. – № 1095. – Серія: Психологія. – 2014. Вип. 53. – С. 233-237.

Сорока А. В. Системний підхід до ресоціалізації особистості після звільнення від відбування покарання. /А. В. Сорока // Вісн. Харк. нац. ун. імені В. Н. Каразіна. Збірник наукових праць. – Серія
«Психологія». Вип. 58. – 2015.– С. 147-151.

Сорока А. В. Психологические особенности социальной реадаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Современные проблемы прикладной юридической психологии [Электронный
ресурс]: материалы I Респ. науч.-практ. конф., Минск, 23 нояб. 2016 г. /редкол.: И. А. Фурманов (отв.
ред.) [и др.]. – Электрон. дан. (17,1 Мб). – Минск: Изд. центр БГУ, 2016.– С. 101-106.

Сорока А. В. Особливості ресоціалізації особистості після звільнення від відбування терміну покарання. Social Sciences and Psychology faculty: 25 years (progress, problems, perspectives) Republican
scientific-practical conference of young researchers (17 April 2017).–Bakı – 2017. – Р. 77-81.

Soroka A. V. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONALITY SELF GOVERNING IN THE PERIOD OF SOCIAL REHABILITATION. Proceedings of III International scientific conference «Science: new goals». London, SI Universum, 2017. – P. 43-53.

Швалб Ю. М. Психологія соціальної роботи: підручник /за ред. Ю. М. Швалба. – К.: «Основа», 2014. – С. 30.
Опубліковано
2018-07-04
Як цитувати
Сорока, А. В. (2018). Психологічна корекція ресоціалізації особистості в постпенітенціарний період. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 56-60. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11047