Особистісний міф «ставлення до справи» як чинник життєреалізації сучасних жінок

  • Людмила Анатоліївна Варава Кафедра практичної психології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь, 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а
  • Маріна Ігорівна Колебіденко Кафедра практичної психології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь, 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а
Ключові слова: особистісний міф; життєреалізація; ставлення до діяльності; якість життя; спосіб життя особистості; сучасна жінка; життєдіяльніст; наратив; контент-аналіз

Анотація

У статті проаналізовано ставлення до основної діяльності як детермінанти життєреалізації в структурі особистісного міфу. Життєреалізація трактується у поняттях екологічної психології та представлена як найвищій рівень в організації способу життя особистості.
Надано узагальнену характеристику міфологем «ставлення до справи», що актуалізовані в свідомості сучасної жінки. Порівняно міфологічні наративи жінок в різних видах діяльності. Досліджено особливості впливу особистісного міфу на переживання власної самореалізації

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Зобков, В. А. Психология отношения человека к деятельности: теория и практика: монография / В.А. Зобков. – Владимир: Калейдоскоп, 2011. – 264 с.

Лосев, А. Ф. Диалектика мифа /А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 2001. - 559 с.

Мясищев, В. Н. Психология отношений: избранные психологические труды / В. Н. Мясищев. – М.: Московский психолого-социальный ин-т, 2004. – 398 с.

Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологи: учебное пособие. – М.:Просвещение, 1976. – 412с.

Улыбина, Е.В. Психология обыденного сознания: монография / Е.В.Улыбина. – М.: Смысл, 2001. – 266 с.

Чепелева, Н. В. Психологические механизмы понимания и интерпретации личного опыта / Н. В. Чепелева // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). − Вип. 6. − Т. ІІ. Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003 − С. 25−33.

Швалб Ю.М. Просторово-психологічна організація середовища буття і життєдіяльності / Ю.М. Швалб //Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України /за ред. С.Д. Максименка. – Київ; Ніжин: ПП Лисенко. – Т.7: Вип.40. – 2014. – c.198-207

Швалб, Ю.М. Целеполагающее сознание: психологические модели и исследования. – К.: Миллениум, 2008. – 152 с.

McLeester D. Welcome to Magic Theater: A Handbook for Exploring Dreams. – Worcester, MA: Saltus Press, 1976. – 368 p.
Опубліковано
2018-09-04
Як цитувати
Варава, Л. А., & Колебіденко, М. І. (2018). Особистісний міф «ставлення до справи» як чинник життєреалізації сучасних жінок. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 8-12. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11255