Особливості позитивного функціонування студентів з обмеженими можливостями здоров’я

  • Олена Володимирівна Гуляєва Кафедра прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, м. Харків, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0002-6782-3226
Ключові слова: позитивне функціонування, психологічне благополуччя, особистісні ресурси психологічного благополуччя, самоактуалізація, студенти з обмеженими можливостями здоров’я

Анотація

Стаття присвячена аналізу особистісних ресурсів психологічного благополуччя і самоактуалізації студентів з обмеженими можливостями здоров’я як показників їхнього позитивного функціонування.
У ході емпіричного дослідження було встановлено, що рівень позитивного функціонування таких студентів обумовлюється ступенем реалізації таких складових особистісного ресурсу психологічного благополуччя як самоприйняття та управління середовищем, а також складовими самоактуалізації – аутосимпатією та спонтанністю. При цьому, управління середовищем та спонтанність є специфічними складовими, які детермінують рівень позитивного функціонування студентів з обмеженими можливостями здоров’я.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Александров Ю.М. Критерии благополучия личности / Ю.М. Александров // Актуальні проблеми практичної психології: зб. наук. праць. Ч. 1 – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2008. – С. 12 – 14.

Барна М. В. Психологічні особливості побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів : автореф. дис. … канд. псих. наук : спец. 19.00.01 / Барна Мирослава Володимирівна – Київ, 2013. – 16 с.

Миндукова Ю. Е. Самодетерминация как фактор профессионального роста студентов с ограниченными возможностями здоровья [Електронний ресурс] / Ю. Е. Миндукова // Итоговая Научно-практическая конференция студентов Казанского федерального университета. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://kpfu.ru/staff_fies/F420677343/Tom_4_2015_ISPR.pdf#page=272

Сердюк Л. З. Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ / Л. З. Сердюк / Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 687. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 151 – 159.

Швалб Ю. М. Майбутнє і сьогодення студентів з обмеженими функціональними можливостями: психологічні аспекти / Ю. М. Швалб, Л. В. Тищенко. – Київ: Основа, 2015. – 240 с.

Ryff C. D. Psychological well-being // Encyclopedia of gerontology: age, aging, and the aged / C.D. Ryff // San Diego, CA: Academic Press. – 1996. – P. 365–369.

Ryff C. D. The contours of positive human health / C. Ryff, B. Singer // Psychological Inquiry. – 1998. – Vol. 9, no1. – P. 1 – 28.
Опубліковано
2018-09-04
Як цитувати
Гуляєва, О. В. (2018). Особливості позитивного функціонування студентів з обмеженими можливостями здоров’я. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 85-90. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11265