ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

  • В. Є. Мухамедієв
Ключові слова: влада; моделі управління; неопатримоніальні режими; інституційна слабкість

Анотація

Проаналізовано моделі владних відносин, що зазнали кризи трансформацій в сучасних умовах. На прикладі України розглянуто інституційну невідповідність конституційним вимогам та слабкість дієвого суверенітету. Здійснено спробу зміни підходу до проблематики неефективності влади, адже саме незрілість суспільства є причиною спаду розвитку, а іноді навіть регресу. Новими викликами в сучасних умовах є все більший ухил неопатримоніальних режимів у бік неофеодалізму.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Фисун А. А. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация. Политологическая концептология. 2010. № 4. С. 158-187.

Чайко И. В. Проблемы исследования режимных трансформаций, или неопатримониальная альтернатива транзитологии. Политическая концептология. 2013. № 1. С. 131-143.

Бек У.Власть и ее оппоненты в эпоху глоба-лизма. Новая всемирно политическая экономия / пер. с нем. А. Б. Григорьева, В. Д. Седельника; послесловие В. Г. Федотовой, Н. Н. Федотовой. М.: Прогресс-Традиция; Издат. дом «Территория будущего», 2007. 464 с.

Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2005. 390 с.

Дерлугьян Г. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы. М.: Изд. Института Гайдара, 2013.176 с.

Центр Разумкова. Ставлення громадян України до суспільних інститутів. 23 жовтня 2017. URL: http://razumkov.org.ua/. (дата звернення: 30.05.2018).

Fragile StatesIndex. Рейтинг слабости государств мира. URL: http://gtmarket.ru/news/2016/08/25/7297. (дата звернення: 30.05.2018).

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Мухамедієв, В. Є. (2018). ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 33, 26-31. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/11791
Розділ
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ