ДИПЛОМАТІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

  • А. В. Набока
Ключові слова: «гібридна війна»; дипломатичні відносини; світовий порядок; глобалізація; геополітичне протистояння; глобальна безпека; дипломатичний тиск; суверенітет

Анотація

Аналізується поняття та роль дипломатії в контексті сучасної гібридної війни, досліджуються особливості та методи дипломатії в сучасних політичних реаліях; особливу увагу приділено реконструкції міжнародних відносин та формуванню нового світового порядку. Визначені поняття «гібридна війна», «дипломатичний тиск», «міжнародне співробітництво». Проаналізовано сутність та методи дипломатії як мистецтва в різні історичні епохи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бжезинский З. Стратегический вигляд: Америка и глобальный кризис 2013 г. М.: АСТ, 2013. 137 с. URL: http://www.rulit.me/books/strategicheskij-vzglyad-amerika-i-globalnyj-krizis-read-462390-1.html (дата звернення 3.03.2018).

Почепцов Г.Г. Информационно-психологическаявойна. М.: Синтег, 2000. 439 с.

Киссинджер Г. Мировой порядок / пер з англ. В. Желнинов, А. Милюков. М.: АСТ, 2015. - 311 с.

Розов Н.С. Теории исторической динамики Рэндалла Коллинза и контекст российской политики. Полис. Политические исследования. 2012. № 6. С. 126-141.

Киссинджер Г. Пределы универсализма. О консерватизме Берка. Россия в глобальной политике. 2012. № 4. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Predely-universalizma-15641 (дата звернення 12.04.2018).

Соколова С.Н. Риски и угрозы гибридных войн в современном обществе: парадоксы реальности. Вестник Полесского Государст-венного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. 2017 № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/riski-i-ugrozy-gibridnyh-voyn-v-sovremennom-obschestve-paradoksy-realnosti (дата звернення 3.03.2018)

Шаповаленко М. В. Політична стабільність та політичний капітал в умовах трансформації суспільства. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2014. Вип. 14. Серія 22. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6528/1/Shapovalenko.pdf (дата звернення 3.03.2018)

Дубов Д. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. К. : НІСД, 2010. - 64 с.

Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1997. 935 с.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Набока, А. В. (2018). ДИПЛОМАТІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 33, 146-151. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/11828
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ