ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗА: ДЕМАРКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Ю. М. Біденко
Ключові слова: політична участь; інститути громадянського суспільства; консультації з громадськістю; громадська експертиза; Реєстр відкритості Європейського Союзу; громадські ініціативи; публічна політика

Анотація

Розглянуто консультації з громадськістю та громадську експертизу як механізм впливу громадян на формування та реалізацію публічної політики. Політична участь залежить не лише від якостей громадянського суспільства або еліти, а й від наявних інструментів його включення у прийняття рішень. В Європейському Союзі створені спеціальні інструменти консультацій та ініціатив, у той час, коли в Україні вони не систематизовані і стосуються лише окремих органів державної влади. Проведено демаркацію між консультаціями з громадськістю та громадянською експертизою у політико-правовому контексті, визначено сфери та суб’єкти ініціативи, проаналізовано практики їх застосування в Україні, надано рекомендації щодо їхнього функціонального та змістовного підсилення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ротар. Н. Методологічні проблеми дослідження політичної участі в період постбіхевіоризму. Вісник Львівського університету. Серія «Філософсько-політологічні студії». 2011. Вип. 1. С. 149-158.

Даль Р. Демократия и её критики /пер. с англ., под ред. М.В. Ильина. М.: РОССПЭН, 2003. 576 с.

Існуючі механізми співпраці органів державної влади з організаціями громадянського суспільства в контексті реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020. Координатор проектів ОБСЄ в Україні. K.: Ваіте, 2016. 280 с.

Європейське врядування. Біла книга. Комісія європейських співтовариств. Брюссель, 25.7.2001. COM(2001)428. URL: pravo.org.ua/files/konstutyc/WHITE_BOOK_UKR_REV.pdf (дата звернення 05.04.2018).

The Transparency Register. European Commission. URL http://ec.europa.eu/transparencyregister/public (дата звернення 06.06.2018).

Annual Report on the operations of the Transparency Register 2017. Presented by the Secretaries-General of the European Parliament and the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=ar_2017_en.pdf (дата звернення 05.04.2018).

Guide to the European Citizens’ Initiative. Third Edition. European Commission, Secretariat-General. Brussels Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 29 p. URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5c945cb-06ba-11e6-b713-01aa75ed71a1 (дата звернення 05.04.2018).

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30, ст. 141.

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст. 256.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997. № 24, ст.170.

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 3.11.2010. Офіційний вісник України, 2010. № 84. ст. 2945.

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996» Постанова Кабінету Міністрів України № 234 від 8 квітня 2015 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/234–2015-%D0 %BF (дата звернення 03.06.2018).

Руденко А. Ф. Основні форми та напрями взаємодії органів державної влади з організаціями громадянського суспільства в Україні на регіональному рівні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень, 2017. URL: http://od.niss.gov.ua/articles/2896/ (дата звернення 05.06.2018).

«Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». Постанова Кабінету Міністрів України № 976 від 5.11.2008. Офіційний вісник України. 2008. № 86. С. 100.

Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади: навч. посіб. К.: Макрос, 2011. 200 с.

Громадянське суспільство і влада. Урядовий портал URL: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/ news/article/img_lst/867 (дата звернення 12.05. 2018).

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Біденко, Ю. М. (2018). ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗА: ДЕМАРКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 33, 50-59. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/11797
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ