ЕТАПИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ

  • К. К. Гаврилюк
Ключові слова: політична криза; кризова ситуація; етапи кризи; розвиток кризи; антикризовий менеджмент; Україна

Анотація

Проаналізовано етапи та фактори розвитку політичної кризи, її основних ознак та характеристик. Зроблено висновок, що кризова ситуація має три основних періоди: докризова ситуація – передумови та настрої, які стали підґрунтям для виникнення кризи, попереджувальні сигнали; кризова ситуація – настання самої кризи, вибух негативних громадських висловлювань, обурення, неконтрольовані потоки інформації; післякризова ситуація – заходи, спрямовані на розв’язання кризи. Проаналізовано основні досягнення політичної науки в напрямку дослідження життєвого циклу кризи. Визначено основні завдання представників влади в напрямку аналізу кризи, антикризового менеджменту та прогнозування криз для збереження та відновлення політичної репутації. Досліджено роль антикризових комунікацій у забезпеченні якісного антикризового планування та розв’язанні політичних криз.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Забєліна І.О. Діагностика та прогнозування політичних криз Актуальні проблеми політики. Одеса, 2014. Вип. № 49. С. 219-225.

Дидье Д. М. Анализ теоретических подходов к понятию кризиса в социально-экономической системе Экономическая наука и практика (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). Чита : Изд-во Молодой ученый, 2013. С. 1-4.

Юсип О.Л. Взаємозв’язок системної кризи економіки країни та кризи публічного управління Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. Вип.3(54). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-3/doc/2/10.pdf (дата звернення: 6.06.2018).

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. /Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський та ін.; за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2014. 132 с.

Чекменёва Т.Г. Политические кризисы: понятие и типология. Январь, 2016. URL:http://vadim-galkin.ru/politics/policy/politicheskie-krizisy-ponyatie-i-tipologiya/ (дата звернення: 7.06.2018).

Шпачук В. Життєвий цикл кризи та його врахування у практиці державного управління Актуальні проблеми державного управління. 2010. Вип. 4. С. 166-169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2010_4_53 (дата звернення: 6.06.2018).

Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників: Пер. з англ. К.: Наукова думка, 2012. 566 с.

Krystek U. Unternehmungskrisen. Beschreibung, Vermeidung und Bewältigung überlebenskritischer Prozesse. Wiesbaden, 1987. S.21-23.

Seitel F. Р. The practice of Public Relations. N. Y., 1992. P. 545.

Антикризисное управление / под ред. Э. М. Короткова. М., 2001. С. 79-80.

Бабушкина Е.А., Бирюкова О.Ю., Верещагина Л.С. Антикризисное управление: учебное пособие. Саратов: Научная книга, 2012. 159c. URL: http://www.iprbookshop.ru/6260.html (дата звернення: 6.06.2018).

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Гаврилюк, К. К. (2018). ЕТАПИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 33, 60-64. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/11800
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ