Теорія голосування як міждисциплінарний дослідницький напрям: політологічний вимір

  • А. О. Авксентьєв
Ключові слова: теорія голосування, електоральний простір, парадокси голосування, виборчі системи, стратегічна поведінка, кількісні методи

Анотація

Розглядається теорія голосування як міждисциплінарній напрям, проблемне поле якого відноситься, зокрема, й до політичної науки. Визначається категорія «голосування» та її сутнісні атрибути, аналізується політична нституціоналізація цієї практики та її подальша еволюція. В рамках сучасної теорії голосування виокремлюється 6 методологічних підходів – математичний, політико-економічний, політико-компаративістський, соціологічний, електорально-просторовий та правовий; розкриваються базові принципи та специфіка цих дослідницьких традицій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Lewis-Beck M. Economic Voting: An Introduction / M. Lewis-Beck, M. Paldam // Electoral Studies. – №19, 2000. – P. 113-121.

Колодій А. М. Виборче законодавство: аналіз та перспективи розвитку / А. М. Колодій, В. Г. Князєв // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. – № 2. – С. 156-173 с.

Фоміна С. В. Поняття та ознаки голосування як стадії виборчого процесу в зарубіжних країнах / С. В. Фоміна // Зб. наук. праць ХНПУ імені Сковороди «Право». – №19, 2012. – С. 188-195.

Бюттен А.-М. Классическая Греция / А-М Бюттен. – М: Вече, 2006. – 384 с.

Вольский В. И. Процедуры голосования в малых группах с древнейших времен и до начала ХХ века / В. И. Вольский. – М. Изд. дом ВШЭ, 2014 – 76 с.

Алескеров Ф. Т. Выборы. Голосование. Партии / Ф. Т. Алексеров, П. Ортешук. – М.: Академия, 1995. – 211 с.

McLean I. Social Choice in Medieval Europe / I. McLean, H. Lorrey, J. Colomer // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jehps.net/juin2008/McLeanLorrey Colomer.pdf.

Black D. On the rationale of group decision-making / D. Black // The Journal of Political Economy. – №5, 1948. – P. 23-34.

Downs A. An Economic Theory of Democracy. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ftp.icesi.edu.co/jpmilanese/Sistemas/Clase%202/Downs,%20Anthony_Introduction_and_The_Basic_logic_of_Voting.pdf.

Lazarsfeld P. The People’s Choice. How the Voter Makes Up his Mind in a Presidential Campaign / P. Lazarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet – NY: Columbia University, 1968. – 178 p.

Campbell A. The American Voter / A. Campbell, P, Converse, W. Miller, D. Stokes. – University of Michigan. Survey Research Center, 1980. – 573 p.

Lipset S. Party systems and voter alignments: cross-national perspectives / Seymour M. Lipset, Stein Rokkan. – New York: Free Press, 1967. – 554 p.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Авксентьєв, А. О. (2016). Теорія голосування як міждисциплінарний дослідницький напрям: політологічний вимір. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 15-23. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6680
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕМОКРАТІЇ