Вчення про камералістику професорів Імператорського Харківського університету І. Платонова та Л. Якоба і професорів Віденського університету І. Юсті та І. Зонненфельса

  • О. О. Пересада
Ключові слова: камералістика, Харківський університет, Віденський університет, державне господарство, бюрократичний апарат

Анотація

Розглядається камералістика як наука про державне управління. Політична наука перебувала в різних іпостасях протягом усього існування університету, і ця стаття націлена на те, щоб показати її існування в рамках камералістики. Вивчення камералістики активно відбувалося в Віденському університеті і трохи пізніше – в Харківському університеті. Погляди професорів щодо поширення камеральної науки були спрямовані на впровадження теоретичних ідей про управління державним господарством в практичну площину.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Пересада О.О. Аналіз промов, вимовлених на урочистих зборах імператорского харківського університету 1806-1812 / О. О. Пересада // Вісник Харків. ун-ту. Питання політології. – Х., 2015. – Вип. 28. – С. 189-195.

Зубков К. И. Камерализм как модель взаимодействия государства и общества: новое прочтение / К. И. Зубков // Уральский исторический вестник. – 2014. – № 3 (40). – С. 20-29.

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: учеб. пособие для вузов / В.М. Пушкарева. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

Кураков Л. П. Экономика и право: словарь-справочник / Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. - М.: Вуз и школа, 2004. – 1072 с.

Лебедев В.А. Финансовое право / В.А. Лебедев. - М.: «Статут», 2000. - Том 2. - 461 с.

Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Большая рос. энцикл, 2000. - 1456 с.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907.

Платонов И. Речь о камеральном образовании, произнесённая доктором прав, ординарным профессором законов благоустройства и благочиния государственного, Иваном Платоновым / Иван Платонов. – Харьков, 1845. – 144 с.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907. – Т. 12 – 635с. XII, Т. 41 – 576с.

Ковальов В. В. Корпоративні фінанси та облік: поняття, алгоритми, показники: навч. пособник. Ч.1 / В. В. Ковальов. – М.: Проспект, КНОРУС, 2010 р. - 768 с.

Матеріали Восьмої Всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження» – Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. – 160 с.

Хохуляк В. В. Камералістика та її вплив на становлення вітчизняної науки фінансового права ХІХ століття / В. В. Хохуляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. – 2013. – Вип. 6-1(1). – С. 218-221.

Шумпетер Й. История экономического анализа /пер. с англ. под ред. В.С. Автономова, в 3-х т. Т. 1. – 552 с. – Т. 2. – 504 с., Т. 3. – 688 с. СПб.: Экономическая школа, 2001.

Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов / Смит Адам. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1962. – 920 с.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Пересада, О. О. (2016). Вчення про камералістику професорів Імператорського Харківського університету І. Платонова та Л. Якоба і професорів Віденського університету І. Юсті та І. Зонненфельса. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 167-171. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6796
Розділ
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ