Місце теорії гібридної війни серед інших концепцій сучасного збройного конфлікту

  • Я. Д. Осадча
Ключові слова: збройний конфлікт, гібридна війна, опосередкована війна, війна четвертого покоління, нова війна, асиметричний конфлікт, нерегулярний конфлікт

Анотація

Розглянуто найвпливовіші концепції сучасних збройних конфліктів та проаналізовано їх дослідницький потенціал. Особливу увагу зосереджено на основних тезах теорії гібридної війни, а також досліджено її місце серед подібних парадигм. Обґрунтовано необхідність звернення до концепції гібридних конфліктів під час вивчення сучасних збройних сутичок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Lind W. S. The Changing Face of War: Into the Fourth Generation / W. S. Lind, K. Nightengale, J. F. Schmitt, J. W. Sutton, G. I. Wilson // Marine Corps Gazette. – 1989. – October. – P.22-26.

Lind W. S. Fourth Generation Warfare: Another Look / W. S. Lind, J. F. Schmitt, G. I. Wilson // Marine Corps Gazette. – 1994. – December. – P.34-37.

Borelli F. 5th Generation Warfare? [Електронний ресурс] / F. Borelli. – Режим доступу : http://www.projectwhitehorse.com/pdfs/7a.%205t
h%20Generation%20Warfare.pdf.

Сліпченко В. І. Війни шостого покоління. Зброя і військове мистецтво майбутнього [Електронний ресурс] / В. І. Сліпченко. – Режим доступу : http://lib.rus.ec/b/52435/read.

Деріглазова Л. Асиметричний конфлікт в сучасній американській політології / Л. Деріглазова // Міжнародні процеси. – 2010. – № 2 (23). – С. 23-29.

Huovinen P. Hybrid Warfare – Just a Twist of Compound Warfare? [Електронний ресурс] / P. Huovinen. – Режим доступу: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74215/E4081_HuovinenKPO_EUK63.pdf?sequence=1.

Kaldor M. Old Wars, Cold Wars, New Wars, and the War on Terror [Електронний ресурс] / M. Kaldor. – Режим доступу: http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/8613/1/Old%20Wars%20Cold%20Wars%20New%20Wars%20and%20the%20War%20on%20Terror.pdf?1.

Gray C. S. Irregular Warfare One Nature, Many
Characters / C. S. Gray // Strategic Studies Quarterly. – 2007. – Winter. – P. 35-57.

Hoffman F. Complex Irregular Warfare: The Next Revolution in Military Affairs / F. Hoffman // Orbis. – 2006. – Vol. 50(3). – P. 395-411.

Krause M. G. Square Pegs for Round Holes: Current Approaches to Future Warfare and the Need to Adapt / M. G. Krause // Land Warfare Studies Centre Working Papers. – 2007. – №132. – 47 p.

Gleiman J. K. The Future of War Is Here: Proxy Warfare [Електронний ресурс]/ J. K. Gleiman. – Режим доступу: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-future-war-here-proxy-warfare-11546.

Beckerman L. P. The Non-Linear Dynamics of War [Електронний ресурс] / L. P. Beckerman. – Режим доступу: http://www.calresco.org/beckermn/nonlindy.htm.

Mumford A. Proxy Warfare and the Future of Conflict / A. Mumford // The Rusi Journal. – 2013. – Vol. 158. – P. 40-46.

Brown L. F. Twenty-first Century Warfare Will Be Hybrid / L. F. Brown // Strategy Research Project. – Washington: U. S. Army War College, 2011. – 28 p.

Hoffman F. “Hybrid threats”: Neither Omnipotent Nor Unbeatable / F. Hoffman //Orbis. – 2010. – Vol. 54(3). – P. 441-455.

Hoffman F. Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars / F. Hoffman. – Arlington: Potomac Institute for Policy Studies, 2007. – 72 p.

Davis J. R. Jr. Defeating Future Hybrid Threats / J. R. Davis Jr. // Military Review. – 2013. – September. – P. 21-29.

Sadowski D., Becker J. Beyond the «Hybrid» Threat: Asserting the Essential Unity of Warfare / D. Sadowski, J. Becker // Small Wars Journal. – 2010. – №3– P. 1-13.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Осадча, Я. Д. (2016). Місце теорії гібридної війни серед інших концепцій сучасного збройного конфлікту. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 138-143. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6792
Розділ
МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА ТА ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ