Становлення та реалізація державного політичного міфу в Україні: тенденції і протиріччя

  • С. О. Топалова
Ключові слова: державний політичний міф, суспільна свідомість, політичні партії, легітимність, симуляція

Анотація

Розглянуто проблеми формування та впровадження державного політичного міфу в Україні. Визначено головні фактори, що сприяють активізації суспільного запиту на міф. Показано особливості функціонування політичних партій, що гальмують процес розробки та реалізації політичної стратегії розвитку держави. Виявлено чинники, від яких залежать перспективи розвитку України згідно з задекларованою стратегією демократизації та європейської інтеграції.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Кремень В. Політологія. 2. Політична участь. Стратегія і тактика в політиці. [Електронний ресурс] / В. Кремень – Режим доступу: http://readbookz.com/book/186/6632.html.

Як змінюється суспільство Нової України? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/jak-zminyuetsjakraini_.htm.

Фісун О.А. Українська неопатримоніальна демократія: формування, специфіка та тенденції розвитку / О.А.Фісун // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Питання політології». – 2011. – Вип.19. – С. 45-51.

Декларация и программа воспитания граждан в духе демократии, основанного на осознании ими своих прав и обязанностей. Принята на 104-й сессии Комитета министров Совета Европы 06.05.99 – 07.05.99 г. в г. Будапеште [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_038.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Топалова, С. О. (2016). Становлення та реалізація державного політичного міфу в Україні: тенденції і протиріччя. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 78-83. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6781
Розділ
МОДЕРНА ДЕРЖАВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ