Основні концепції представництва інтересів в політичному процесі

  • Є. В. Малявін
Ключові слова: політична партія, політичне представництво, інтереси

Анотація

Систематизовано класичні і сучасні концепції політичного представництва. Розглянуто класичні концепції представництва інтересів у політичному просторі, теоретичні розробки яких належать таким авторам, як Дж. Локк, Ш.Л. Монтеск’є А. де Токвіль, Дж. С. Мілль, Е. Берк та ін. Структуровано сучасні моделі політичного представництва з урахуванням пізніших політичних теорій, авторами яких є К.Маркс, М. Дюверже, П. Бурдьє, Г. Алмонд, С.Верба, С. Ліпсет, С. Роккан, Е. Вятр, Е. Хейвуд тощо. Окрему увагу приділено ролі політичних партій у вираженні політичних інтересів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений / К. С. Гаджиев. – М.: Логос, 2001. – 488 с.

Малинова О. Ю. Теория представительства и политический символизм парламента в Российском контексте // Вестник Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. – 2014. – № 3 (27). – С. 5-10.

Хейвуд Эндрю Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005., - 544 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Избранные произведения. М.: Политическая литература, 1997. – Том. 1. - 636 с.

Санжаревский И.И. Пропорциональность и в современных социально-политических отношениях. Монография / Под ред. проф. В.М. Долгова. – М.: Директ–Медиа, 2014. – 144 с.

Дюверже М. Политические партии [пер.с франц.] /М. Дюверже. – М.: Академический Проект, 2000. – 558 с.

Новакова Е.В. Украинский парламент: делегативность или представительство? // PolitBook. – 2013. – № 3. – С. 53-62.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Малявін, Є. В. (2016). Основні концепції представництва інтересів в політичному процесі. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 123-127. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6789
Розділ
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ