Теоретичні та політичні передумови формування парадигми політичної модернізації

  • Л. С. Хорішко
Ключові слова: політична система, політична модернізація, парадигма

Анотація

Досліджено передумови формування парадигми політичиної модернізації. Теоретичні передумови (визнання політичної системи окремим об’єктом дослідження, пошук суб’єкта ініціювання модернізаційних процесів та оптимального співвідношення традиційних і сучасних цінностей у процесі реалізації реформ) сприяли появі наукових дискусій стосовно можливих шляхів здійснення модернізації. Політичні передумови (становлення національних політичних систем, зростання рівня політизації суспільства, розвиток ЗМІ, законодавче закріплення основних прав і свобод) актуалізували потребу конкретних систем у здійсненні структурно-змістовних перетворень для досягнення відповідного рівня сталого розвитку. Окреслені передумови лягли в основу формування класичних і перспективних моделей модернізаційної парадигми.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Історія політичної думки [Підручник] / За заг. ред. Н. Хоми. – Л.: «Новий світ-2000», 2016. – 1000 с.

Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции / И.В. Побережников [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2769/1/pristr-04-10.pdf.

История социологии в Западной Европе и США [Учеб. для вузов] / Ответ. ред. Г. В. Осипов. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 576 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс / Под ред. М.С. Ковалевой [Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева]. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.

Вебер М. История хозяйства. Город / М. Вебер. – Москва: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. – 576 с.

Саломатин А. Основные направления модернизации политической системы / А. Соломатин // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». – 2013. – № 1 [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://esj.pnzgu.ru/salomatin13.1_13.

Баранов Н.А. Современная демократия: эволюционный подход / Н.А. Баранов. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т., 2007. – 208 с.

Цапф В. Теория модернизации и различие путей общественного развития / В. Цапф [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //
http://ecsocman.hse.ru/data/341/881/1216/002.ZAPF.pdf.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Хорішко, Л. С. (2016). Теоретичні та політичні передумови формування парадигми політичної модернізації. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 59-63. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6777
Розділ
МОДЕРНА ДЕРЖАВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ