Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти

  • В. О. Пашков
Ключові слова: вища освіта, модернізація, освітня політика, освітні реформи, політичні мережі, зацікавлені групи

Анотація

Висвітлено основні наукові підходи до вивчення політичних аспектів процесів модернізації у сфері вищої освіти. Виділені та проаналізовані соціологічний, системний, інституційний, політико-адміністративний та політико-мережний підходи до аналізу освітніх змін та політики. Обґрунтовано, що в соціально-гуманітарному дискурсі щодо модернізації вищої освіти через багатовимірність освітньої сфери як об’єкта дослідження ці підходи виступають як взаємодоповнюючі та синергетичні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Улановська, А. С. Модернізація вищої освіти: характеристика понятійного апарату дослідження / А. С. Улановська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – №1 (35). – С. 260-270.

Бакіров, В. С. Соціологічний вимір модернізації вищої освіти / В. С. Бакіров // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – №3. – С. 56-59.

Кремень, В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В. Г. Кремень. – 2-е вид. – К.: Знання України, 2010. – 520 с.

Богуславский, М. В. Стратегии модернизации российского образования ХХ века: теоретико-методологические подходы к исследованию / М. В. Богуславский // Проблемы современного образования. – 2013. – №4. – С. 5-20.

Вольчик В. В. Исследование институциональной структуры сферы образования: основные концепты и теоретические рамки / В. В. Вольчик, Д. Д. Кривошеева-Медянцева // TERRA ECONOMICUS. – 2015. – Том 13. – №2. – С. 131-142.

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, В. Огнев’юка, С. Сисоєвої. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС»,
2013. – 460 с.

Михайлишин, Г. Й. Модернізація освітньої сфери як фактор модернізації суспільства / Г. Й. Михайлишин // Гілея: науковий вісник. – 2012. – Вип. 63. – С. 455-460.

Бермус А. Г. Модернизация образования: философия, политика, культура / А. Г. Бермус. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2008 – 383 с.

Поясок, Т. Освітня політика як об’єкт міждисциплінарних досліджень / Т. Поясок // Освітологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 46-50.

Бех, В. П. Державна освітня політика, регулювання й управління освітянською галуззю як предмет наукового аналізу / В. П. Бех // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2014. – №1 (19). – С. 5-7.
Опубліковано
2016-11-18
Як цитувати
Пашков, В. О. (2016). Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 29, 72-78. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/6780
Розділ
МОДЕРНА ДЕРЖАВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ