Том 15 (2022): ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК

П’ятнадцятий том є збірником статей за матеріалами міжнародної наукової онлайн-конференції Х Дриновські читання «Балкани в міжнародних відносинах: від пізньої Античності до епохи глобалізації», що відбулася в Харкові у 2021 р. за ініціативи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Комісії істориків Україна і Болгарія, Наукового товариства історії дипломатії і міжнародних відносин, Інституту історії України Національної академії наук України, Інституту балканістики з Центром фракології та Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики «Джерелознавство та історіографія», «Рецензії», «Наукове життя», «In memoria». Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.

Опубліковано: 2022-08-07

Весь випуск

Статті

Рецензії