Агиографски сведения за вражески нахлувания на византийска територия (IX–XI в.)

  • Елена Делвинска Института за балканистика с център по тракология към БАН https://orcid.org/0000-0001-6414-1695
Ключові слова: Византийска империя, византийска агиография, светци, животи, вражески нашествия

Анотація

През разглеждания период Византия е принудена да защитава границите си на няколко фронта. Арабите нанасят на империята множество удари. Арабски пирати завладяват Крит и островът се превръща в център, от който техните кораби извършват набези към околните острови и крайбрежни райони. Северноафриканските араби извършват набези в Южна Италия и завладяват почти цяла Сицилия. Империята е принудена да хвърли значителни военни и финансови ресурси, за да защити владенията си в Мала Азия. Тежки поражения Византия търпи и от засилващата се българска държава. Войната с българите продължава близо тридесет години. Започнали и руски нападения над Херсон и южното крайбрежие на Черно море.
Това време на войни, несигурност и опустошения има негативни последствия върху живота на византийците. Много жени останали вдовици, защото съпрузите им загинали в битки, немалко градове били разграбени и разрушени. Населението в засегнатите райони потърсило спасение в земите в центъра на империята, мнозина били пленени и продадени в робство. Тези събития намерили отражение в редица исторически извори– хроники, военни трактати, законодателни актове.
Множество сведения за нападения, отвличания и продаване в робство, а също и за бягство от завладените земи намираме в агиографските съчинения. Те са ценен извор, съдържащ факти за войни, нашествия и бунтове, както и за различните социални идеи, за погледа към света и естетическите концепции през Средновековието. Ето защо анализът на житийните текстове ни дава информация за различни политически, социални и икономически явления. С оглед темата на настоящата конференция тук акцентът пада върху сведенията за вражески нахлувания, описани в житийната литература от посочения период.
В доклада се разглеждат сведения за вражески нахлувания, отразени в житията на св. Йоаникий Велики (IX в.), св. Анастасия от Егина (IX в.), св. Теодора, св. Теоктиста от Лесбос (IX в.), св. Георги Декаполит (IX в.) св. Георги Амастридски (IX в.), св. Илия Нови (XI в.), св. Лука Еладски (X в.), св. Мария Нова (Х в.),св. Нил от Росано (Х в.), св. Кирил Филеот (XI в.)

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-08-01
Як цитувати
Делвинска, Е. (2022). Агиографски сведения за вражески нахлувания на византийска територия (IX–XI в.). Дриновський збірник, 15, 44-61. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18605