ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО– ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

  • Д. М. Стеблак ДВНЗ «Ужгородський національний університет», пл. Народна, 3, м. Ужгород, 88000 https://orcid.org/0000-0002-4476-7284
Ключові слова: політика; модель державно церковних відносин; США; держава; церква; відокремлення держави і церкви; Перша поправка Конституції США

Анотація

Розглянуто політико-правові аспекти формування моделі державно-церковних відносин у США. Описано нормативно-правову базу, яка регулює відносини держави і церкви в США. Проаналізовано модель взаємовідносин держави та церкви в США в різних сферах. Досліджено особливості американської моделі державно-церковних відносин, визначено причини та фактори релігійної толерантності в країні. Проаналізовано погляди батьків-засновників американської Конституції – Т. Джефферсона і Дж. Медісона, які лягли в основу ставлення держави до релігійних питань. Охарактеризовано роль Декларації незалежності Сполучених Штатів, яка підписана 1776 року в Америці, затверджена Другим Континентальним конгресом північноамериканських колоній Великої Британії, Статуту Віргінії про релігійну свободу «Virginia Statute on Religious Freedom» – законодавчого акта Віргінії, який було прийнято Генеральною Асамблеєю штату в 1786р., Конституції США, яку було прийнято 17 вересня 1787 р., яка набрала чинності 1789 р. та ратифіковано в усіх тринадцяти штатах. Досліджено роль Першої поправки – однієї з десяти, які склали  Білль про права (Bill of Rights, 1791). США – одна з найбільш релігійних країн світу. Населення США відвідує церкви регулярно. Важливе значення у виборах кожного наступного керівника країни має релігія. Майже всі найвагоміші заходи, промови політиків, клятви вищих державних службовців починаються словами з Біблії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Д. М. Стеблак, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», пл. Народна, 3, м. Ужгород, 88000

Викладач.

Посилання

Informations catholiques internationals. 1976. N 507.

Великович, Л.Н. 1978. Религия и церковь в США. М.: Наука.

Белоножко, С. В. 1998. “Декларация независимости США в контексте политико-правовых идей колониального периода (ХVІІ–ХVШ вв.)” Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Бердянськ. Запоріжжя. Вип. IIІ: Міжнародні відносини і проблеми державного будівництва в країнах Європи і Америки. URL: http://istznu.org/page/issues/3/398.ukr.html (дата звернення: 25.10.2018).

America's Founding Documents. URL: https://www.archives.gov/founding-docs (дата звернення: 27.10.2018).

Hening, W.W., ed., “Statutes at Large of Virginia”. vol. 12 (1823): 84-86.

Титов, В. Д. 2011. “Філософсько-правові погляди Томаса Джефферсона” Філософські та методологічні проблеми права 1: 85–93.

Быховский, Б. 1939. “Философия американского Просвещения XVIII века”, Под знаменем марксизма 9: 92-108. URL: http://istmat.info/files/uploads/38670/hm-1939_american_philosophy_bykhowski.pdf (дата звернення: 29.10.2018).

United States Constitution. URL: https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript (дата звернення: 29.10.2018).

Bill of Rights of the United States of America 1791. URL: https://billofrightsinstitute.org/founding-documents/bill-of-rights/ (дата звернення: 29.10.2018).

Прудников, М.Н. 2013. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров. М.:Юрайт.

Adams J. 1965. “Legal Papers of John Adams” 3 Vols. in One. Ed. by L Kinvin Wroth and Hiller B. Zobel. Cambridge (MA), Vol. 2: 131.

Опубліковано
2019-05-10
Як цитувати
Стеблак, Д. М. (2019). ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО– ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 34, 81-87. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/12657
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ