ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРЛАМЕНТ: ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ

  • А. К. Константинівська Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Григорія Сковороди, 2, Київ, 04655 https://orcid.org/0000-0001-6463-123X
Ключові слова: електронний парламент; інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); інформаційна система; громадянське суспільство

Анотація

На сьогодні в Україні є актуальним питання застосування інструментів електронного парламенту та інформаційно-аналітичної підтримки законодавчої гілки влади для забезпечення ефективної законотворчої діяльності. У західному демокра-тичному світі парламенти активно використовують ІКТ (інформаційно- комунікаційні технології) для оптимізації процесів, більшої доступності, прозорості, розширених можливостей звітності. Саме парламент, як головний законодавчий орган, має демонструвати тренди нових технологій, швидкий обмін інформацією між підрозділами, новітні методи  обробки та передачі даних в інформаційних системах. Із запровадженням ІКТ в парламенті мають посилитися такі ключові політичні цінності законодавчого органу, як вільний доступ до інформації, відкритість та прозорість роботи. Запровадження інформаційних систем електронної участі сприятиме підвищенню ефективності роботи законодавчого органу, а інструменти електронної демократії та інформаційно-комунікаційні технології дозволяють громадянам бути більш залученими до державного управління через можливість участі у процесі ухвалення законодавчих рішень. У результаті інструменти електронного парламенту забезпечують ефективне виконання парламентських функцій, підвищують якість парламентаризму і законодавчого процесу. Переймаючи європейський досвід електронної демократії, можна зміцнити інституційну спроможність українського парламенту, поглибити взаємодію з громадянським суспільством, запровадити якісний експертно-аналітичний супровід законодавчих ініціатив та подальшу їх координацію. Розглянуто основні функції парламенту із застосуванням ІКТ, інструменти електронного парламенту та електронні механізми взаємодії із зовнішнім середовищем – ЗМІ, експертами та громадянським суспільством.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

А. К. Константинівська, Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Григорія Сковороди, 2, Київ, 04655

Аспірантка кафедри політології.

Посилання

Inter-Parliamentary Union. World e-Parliament Report 2016. URL: https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/world-e-parliament-report-2016 (дата звернення: 25.10. 2018).

Thiel, S. K. 2016. “A Review of introducing Game Elements to e-Participationˮ, In E-Democracy and Open Government (CeDEM), Conference for: 3-9.

Баклан, І. В., Селін, Ю. М. 2013. “Електронний парламент: методологія прийняття рішень у процесі нормотворенняˮ, Юридична наука 1: 13-20.

Johansen, R. C. 2006. “The E-Parliament: Global governance to serve the human interest”, Widener L. Rev. 13: 319.

Missingham, R. 2011. “E-parliament: Opening the doorˮ, Government Information Quarterly 28(3): 426-434.

Корж, І. Ф. 2016. “Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах децентралізації державної влади Україниˮ, Інформація і право 2: 17.

Gibson, R., & Cantijoch, M. 2013. “Conceptualizing and measuring participation in the age of the internet: Is online political engagement really different to offline?ˮ, The Journal of Politics 75(3): 701-716.

Стратегія електронного парламентаризму на 2018-2020 роки. URL: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-strategiyi-elektronnogo-parlamentarizmu-n-doc350298.html (дата звернення:25.10. 2018).

Чукут, С. 2016. “Впровадження електрон-ного парламенту в Україні в контексті сучасних світових тенденційˮ, Держава та регіони. Серія Державне управління, 1 (53): 133-137.

Опубліковано
2019-05-10
Як цитувати
Константинівська, А. К. (2019). ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРЛАМЕНТ: ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 34, 40-46. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/12648
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ