СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • П. А. Божко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0003-0216-1783
Ключові слова: модернізація; політико-адміністративне управління; інституційні новації; державне управління; корпоративні інститути

Анотація

Стратегія модернізації є результатом досить складного процесу взаємодії цілей і інтересів правлячої політичної еліти, її можливостей і обмежень при створенні нових політико-адміністративних інститутів, здатних бути провідниками прямих і зворотних сигналів взаємодії суспільства і влади. Для успішного втілення розробленої стратегії модернізації необхідно використовувати політико-адміністративний механізм, що включає екзогенні та ендогенні елементи. Завданням політичного управління є визначення пріоритетів і стратегій суспільного розвитку держави, а також опрацювання і переведення суспільних цінностей і сподівань у чіткий план дій.

Модернізація – це перш за все досягнення конкурентоспроможності інститутів шляхом їхніх змін. Для таких змін на першому етапі необхідно віднести основні норми і правила, формування яких означає розвиток політичного середовища. Саме тому модернізацію необхідно розглядати і з  інструментальної точки зору: як умову реалізації стратегічних задумів політичної влади. У цьому сенсі модернізація системи державного управління являє собою політичний проект. Такий підхід дозволяє побачити адміністративні перетворення в рамках політичного контексту, тобто розглянути їх як процес, що відбувається під впливом і під час зіткнення інтересів і взаємодії різних груп і індивідів.

Модернізація політико-адміністративного управління в напрямі створення ефективної держави безпосередньо пов’язана з вдосконаленням політичної системи, ефективною реалізацією адміністративних реформ, раціоналізацією політико- адміністративної взаємодії, оптимізацією системи місцевого самоврядування. Важливим є визначення оптимального співвідношення між цілями досягнення економічної ефективності за ринкових умов і соціальної спрямованості системи державного управління в цілому. Характерним для процесу модернізації є структурно-змістовне перетворення політичної системи, спрямоване на формування політичної структури соціальної дії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

П. А. Божко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Аспірант кафедри політології.

Посилання

Ребкало, В.А. 2012. Реформування дер-жавної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впро-вадження : Навч. посібник / В.А. Ребкало, за заг. ред. В.В.Тертички, В.А.Шахова К.: Львів: НАДУ.

Афонін, Е. А., Бережний, Я. В., Валевський, О. Л. 2010. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч.посіб.; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. К.: Вид-во НАДУ.

Сморгунов, Л. В. 2010. “Государство и политика модернизацииˮ, Вестник философии и социологии КГУ 2: 132-139.

Хантингтон, С. 2004. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция.

The Oxford Handbook of Political Institutions (Oxford Handbooks of Political Science). 2008. Ed. by R. A. W. Rhodes. Oxford University Press.

Кудрин, А.Л. Выступление на VIII Красноярском экономическом форуме. URL: http://government.ru/docs/14194/ (дата звернення 11.11.2018).

Полтерович, В.М. 2008. “Стратегии модернизации, институты и коалиции”, Вопросы экономики 4: 13-24.

Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. 9-я Международная конференция (25–27 мая 2011 г.). Часть 2. М.: Изд-во Московского университета, 2011. URL: http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/konf_2.pdf (дата звернення 10.11.2018 ).

Ковбасюк, Ю.В., Голубь В.В. 2013. “Модернізація державного управління та децентралізація влади в контексті реалізації реформиˮ, Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держав": навч.-метод. матеріали. К.: НАДУ.

Вибори – шлях до демократизації суспільства. Методичні матеріали з питань виборчого процессу. 2002. / За ред. В.М. Князєва. К.: Вид-во УАДУ.

Опубліковано
2019-05-10
Як цитувати
Божко, П. А. (2019). СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 34, 46-53. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/12651
Розділ
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ