СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • М. С. Майніна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601 https://orcid.org/0000-0002-5929-5005
Ключові слова: державний суверенітет; інтеграція; Європейський Союз

Анотація

Проблема збереження державного суверенітету країнами-членами Європейського Союзу була актуальною з моменту створення об’єднання. Тривалий період продов-жувалися дебати навколо проблеми співвідношення суверенітету та інтеграції. Наразі цим питанням переймаються й ті країни, які лише стають на шлях євроінтеграції. У статті розглядаються особливості трансформації державного суверенітету під упливом інтеграційних процесів. Проаналізовано ряд концепцій західних учених, що спрямовані на визначення місця державного суверенітету в інтеграційному дискурсі Європейського Союзу. З’ясовано, що в межах досліджень виділяються такі концепції: «об’єднаний суверенітет», «розділений суверенітет», «обмежений суверенітет», «пізній суверенітет», «пост-суверенітет», «кооперативний суверенітет», «змішаний суверені-тет» та ін. На основі аналізу цих концепцій визначено основні напрями дослідження розвитку державного суверенітету: 1. абсолютистсько-унітаристський; 2. напрям деа-грегації/реагрегації державного суверенітету; 3.пост-сувереніталізм; 4. кооперативізм.

Державний суверенітет у сучасному світі необхідно розглядати з двох позицій – територіальної та функціональної, отже, можна констатувати часткові зміни у підходах до його визначення. Поява багатьох нових підходів спричинена тим, що вчені по-різному тлумачать саме функціональну сторону державного суверенітету. І хоча кожен з підходів має унікальне пояснення процесу взаємодії держав в процесі євроінтеграції, усі вони мають спільну рису, яка стосується саме функціональних меж державного суверенітету. Це дає змогу підтвердити тезу про те, що в процесі європейської інтеграції державний суверенітет не втрачається. Відбувається розширення функціональних можливостей держав в окремо обраних сферах. Державний суверенітет залишається сталою категорією. Зміна стосується порядку взаємодії держав на міжнародній арені, а, отже, частково зачіпається питання функціональної сторони суверенітету.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

М. С. Майніна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

Аспірантка кафедри політичних наук.

Посилання

Бордачев Тимофей “Суверенитет и интеграцияˮ, URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_8142 (дата звернення 2.11.2018)

Шляхтун, П. П. 2005. Конституційне право: словник термінів, Київ: Либідь.

Антология мировой политической мысли: В 5 т. 1997. Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. Москва: Мысль.

Бусыгина, И. М. 2005. “Европейский Союз: новые изменения концепции суверенитетаˮ, Политическая наука. Суверенитет в условиях глобализации. Опыт политий Запада и Востока, № 4: 47-69.

Wallace, W. 1999. “The Sharing of Sovereignty: The European Paradoxˮ, Political Studies. V. 47. N 3: 503-521.

Krasner Stephenon “Sovereignty, Failed States and International Regimes’, Theory Talksavailableˮ 2008 URL: http://www.theory-talks.org/2008/10/theory-talk-21.html (дата звернення 1.12.2018).

Albi, А. 2008. “EUEnlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europeˮ, Cambridge: Cambridge University Press.

Oršolić Dalessio, Tina. 2014. “The Issue of Sovereignty in an Ever-Closer Unionˮ, Croatian yearbook of European law and policy, №10: 67-88.

Besson, S. 2004 “Sovereignty in Conflictˮ URL: http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-015a.htm (дата звернення 2.11.2018).

Rittberger, Berthold “Pooled sovereigntyˮ URL: http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100336931 (дата звернення 19.11.2018).

Договор о Европейском Союзе, Маастрихт, 7 февраля 1992 года URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (дата звернення 1.12.2018).

Krasner, Stephen D. 2004 “The Hole in the Whole: Sovereignty, Shared Sovereignty, and International Lawˮ URL: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol25/iss4/15/ (дата звернення 2.11.2018).

Бресская, О., Китинг, М. 2011 “Европа Регионов? После эпохи национальных государств. Беседа с профессором Майклом Китингомˮ, Перекрестки, № 3-4: 9-12.

Bellamy, Richard. 2003. “Sovereignty, Post-Sovereignty and Pre-Sovereignty: Three Models of The State, Democracy and Rights Within the EU in Sovereignty in Transitionˮ, N. Walker, ed., Hartp.: 167-190.

Опубліковано
2019-05-10
Як цитувати
Майніна, М. С. (2019). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 34, 87-94. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/12658
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ