СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • М. С. Майніна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601 https://orcid.org/0000-0002-5929-5005
Ключові слова: державний суверенітет; інтеграція; Європейський Союз

Анотація

Проблема збереження державного суверенітету країнами-членами Європейського Союзу була актуальною з моменту створення об’єднання. Тривалий період продов-жувалися дебати навколо проблеми співвідношення суверенітету та інтеграції. Наразі цим питанням переймаються й ті країни, які лише стають на шлях євроінтеграції. У статті розглядаються особливості трансформації державного суверенітету під упливом інтеграційних процесів. Проаналізовано ряд концепцій західних учених, що спрямовані на визначення місця державного суверенітету в інтеграційному дискурсі Європейського Союзу. З’ясовано, що в межах досліджень виділяються такі концепції: «об’єднаний суверенітет», «розділений суверенітет», «обмежений суверенітет», «пізній суверенітет», «пост-суверенітет», «кооперативний суверенітет», «змішаний суверені-тет» та ін. На основі аналізу цих концепцій визначено основні напрями дослідження розвитку державного суверенітету: 1. абсолютистсько-унітаристський; 2. напрям деа-грегації/реагрегації державного суверенітету; 3.пост-сувереніталізм; 4. кооперативізм.

Державний суверенітет у сучасному світі необхідно розглядати з двох позицій – територіальної та функціональної, отже, можна констатувати часткові зміни у підходах до його визначення. Поява багатьох нових підходів спричинена тим, що вчені по-різному тлумачать саме функціональну сторону державного суверенітету. І хоча кожен з підходів має унікальне пояснення процесу взаємодії держав в процесі євроінтеграції, усі вони мають спільну рису, яка стосується саме функціональних меж державного суверенітету. Це дає змогу підтвердити тезу про те, що в процесі європейської інтеграції державний суверенітет не втрачається. Відбувається розширення функціональних можливостей держав в окремо обраних сферах. Державний суверенітет залишається сталою категорією. Зміна стосується порядку взаємодії держав на міжнародній арені, а, отже, частково зачіпається питання функціональної сторони суверенітету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. С. Майніна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601

Аспірантка кафедри політичних наук.

Посилання

Бордачев Тимофей “Суверенитет и интеграцияˮ, URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_8142 (дата звернення 2.11.2018)

Шляхтун, П. П. 2005. Конституційне право: словник термінів, Київ: Либідь.

Антология мировой политической мысли: В 5 т. 1997. Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. Москва: Мысль.

Бусыгина, И. М. 2005. “Европейский Союз: новые изменения концепции суверенитетаˮ, Политическая наука. Суверенитет в условиях глобализации. Опыт политий Запада и Востока, № 4: 47-69.

Wallace, W. 1999. “The Sharing of Sovereignty: The European Paradoxˮ, Political Studies. V. 47. N 3: 503-521.

Krasner Stephenon “Sovereignty, Failed States and International Regimes’, Theory Talksavailableˮ 2008 URL: http://www.theory-talks.org/2008/10/theory-talk-21.html (дата звернення 1.12.2018).

Albi, А. 2008. “EUEnlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europeˮ, Cambridge: Cambridge University Press.

Oršolić Dalessio, Tina. 2014. “The Issue of Sovereignty in an Ever-Closer Unionˮ, Croatian yearbook of European law and policy, №10: 67-88.

Besson, S. 2004 “Sovereignty in Conflictˮ URL: http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-015a.htm (дата звернення 2.11.2018).

Rittberger, Berthold “Pooled sovereigntyˮ URL: http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100336931 (дата звернення 19.11.2018).

Договор о Европейском Союзе, Маастрихт, 7 февраля 1992 года URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (дата звернення 1.12.2018).

Krasner, Stephen D. 2004 “The Hole in the Whole: Sovereignty, Shared Sovereignty, and International Lawˮ URL: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol25/iss4/15/ (дата звернення 2.11.2018).

Бресская, О., Китинг, М. 2011 “Европа Регионов? После эпохи национальных государств. Беседа с профессором Майклом Китингомˮ, Перекрестки, № 3-4: 9-12.

Bellamy, Richard. 2003. “Sovereignty, Post-Sovereignty and Pre-Sovereignty: Three Models of The State, Democracy and Rights Within the EU in Sovereignty in Transitionˮ, N. Walker, ed., Hartp.: 167-190.

Опубліковано
2019-05-10
Як цитувати
Майніна, М. (2019). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 34, 87-94. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/12658
Розділ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ