№ 37 (2024): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 37, 2024

Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких зокрема проблеми становлення та розвитку держави і права, розбудови громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики; міжнародного права.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук, Наказом Міністерства освіти і науки України від
17.03.2020 р. № 409 (додаток 1) включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук за спеціальностями: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» і 293 «Міжнародне право».

Опубліковано: 2024-05-28

Весь випуск

Редакційна стаття

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право