ОБОВ’ЯЗОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПОДАВАТИ ЗВІТ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

  • Ганна Зубенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-2709-4348
Ключові слова: політичні партії, звітування політичних партій, звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, запобігання корупції, інформаційні технології, електронний документ

Анотація

Вступ. Статтю присвячено дослідженню нормативно-правового регулювання обов’язку політичних партій подавати звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Мета дослідження полягає у тому, щоб розкрити особливості та з’ясувати проблемні питання законодавчого регулювання та практичної реалізації вищезазначеного обов’язку. Для вирішення поставленої мети використано такі методи наукового дослідження, як логіко-семантичний, формально-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий та ін.

Короткий зміст результатів дослідження. Розглянуто європейські стандарти щодо регулювання обов’язку політичних партій звітувати про фінансову діяльність. На підставі аналізу європейських регіональних стандартів в сфері організації та функціонування політичних партій виокремлено засади реалізації вищезазначеного обов’язку політичних партій.  Акцентовано увагу на законодавстві України, що закріплює порядок подання політичними партіями звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Висновки. Наголошено на необхідності посилення відповідальності політичних партій, зокрема за систематичне ненадання або несвоєчасне надання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2024-05-28
Цитовано
Як цитувати
Зубенко, Г. (2024). ОБОВ’ЯЗОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПОДАВАТИ ЗВІТ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (37), 76-82. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2024-37-08