ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АДРЕСНОСТІ, ЯК ОСНОВИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

  • Дар'я Божко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2244-1515
Ключові слова: подолання бідності, адресність, соціальне забезпечення, соціальні допомоги, нерівність у суспільстві, сталий розвиток.

Анотація

Вступ.  Актуальність обраної теми полягає в тому, що система надання соціальної допомоги завжди базується на дотриманні головного принципу – підтримати тих, хто не в змозі подбати про себе самостійно.

Короткий зміст основних результатів дослідження. На сучасному етапі трансформації українського суспільства, враховуючи прогресуючу диференціацію доходів населення, найважливішим завданням системи соціального забезпечення є боротьба з бідністю. Напрацьована система надання соціальної допомоги, є важливим елементом сучасної ринкової економіки, оскільки люди протягом життя стикаються з певними економічними ризиками та іншими невдачами, які можуть призвести до втрати доходу. Більш того, бідність та такі взаємопов’язані з нею явища, як хвороби, злочинність та соціальна зневага, позначаються на суспільстві та економічному розвитку. Однак досить складно визначити, хто є бідним. Це особливо важко в Україні через наявність значної тіньової економіки, недозвітування доходів та досить слабкої адміністративної систем.

Проблема полягає в тому, що останні роки внаслідок законотворчої̈ діяльності з’явилося багато нових правових принципів, що спрямовують правову регламентацію соціальної сфери і позначають загальні напрями реалізації соціальних прав. Деякі принципи зникали, втрачаючи свою актуальність і перестаючи впливати на реалізацію соціальних прав, інші, навпаки, ледве з’явившись у соціально забезпечувальному законодавстві, займають усе впевненіші позиції у системі галузевих принципів. Одним із таких принципів є принцип адресності. Адресність є характерним інструментом програм боротьби з бідністю і скорочення витрат. У статті сформульовано головні принципи адресної соціальної допомоги для бідних. Надано коротку оцінку української системи соціальної допомоги.

Висновок. Досліджено теоретичний огляд адресності соціальної допомоги як складової соціальної політики держави,  яка в свою чергу позитивно вплине на ефективність соціального захисту населення.

Важливо зазначити, що за сучасних умов розвитку економіки проблема подолання бідності та забезпечення гідних умов життя громадян є пріоритетним завданням кожної держави. Поставлена мета досягається за рахунок спрямування коштів цільовим, найменш забезпеченим категоріям населення.

Отже, в ідеалі всі нужденні, бідні мають отримувати допомогу передбачену Законами України на умовах адресності  соціальних виплат. Адресність є характерним інструментом програм боротьби з бідністю.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2024-05-28
Цитовано
Як цитувати
Божко, Д. (2024). ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АДРЕСНОСТІ, ЯК ОСНОВИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (37), 137-141. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2024-37-15