У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мово­знавства та літературознавства на широкому матеріалі української, російської та інших мов і літератур.

Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться пробле­мами філології

Опубліковано: 2016-09-08

Весь випуск

О. О. Потебня та його оточення. Культурно-історичний та

Філологічна спадщина О. О. Потебні в сучасному науковому осмисленні

Мова художнього та фольклорного тексту

Лексична та фразеологічна семантика: структурно-системний та функціональний виміри

Актуальні питання сучасної філології та освіти